A Gyulai Törvényszéken 2016. május 25. napján dr. Bagdi Árpád Gyula, a törvényszék elnökének meghívására a jogászi hivatásrendek képviselőivel, a társhatóságok vezetőivel, valamint a járásbíróságok fekvése szerinti városok képviselőivel közösen
kerekasztal-beszélgetést tartottak. A találkozót – hagyományteremtő szándékkal – az idei évben rendezték meg először.

A kerekasztal-beszélgetés célja, hogy a Gyulai Törvényszék és a társszervek közötti, eddig kialakult jó kapcsolat megőrzése érdekében fórumot teremtsen a bíróság munkájának megismerésére, és lehetőséget biztosítson arra, hogy a bírósággal munkakapcsolatban álló hatóságok és szervezetek javaslatokat, észrevételeket fogalmazzanak meg a bíróságok működésével összefüggésben.

A rendezvényen dr. Bagdi Árpád Gyula ismertette a Gyulai Törvényszék 2015. évi munkáját, a megrendezett programokat, a 2015. évi elnöki tájékoztató lényegesebb statisztikai adatait, valamint bemutatta az elért eredményeket és a jövőre nézve kitűzött terveket, továbbá köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek a segítő együttműködésért.

Ezt követően nyílt lehetőség a kötetlen beszélgetésre, ahol a jelenlévők elmondhatták javaslataikat, álláspontjukat. Ennek során észrevételek hangzottak el például a bírósági tárgyalások nyilvánosságával, a bírósági épületekkel összefüggésben. Valamennyien üdvözölték a törvényszék elnökének stratégiai célkitűzései közül a „Gyulai Tudományos Műhely” létrehozásának gondolatát, a közös szakmai programok, képzések megtartását.

A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy hasznos volt a kerekasztal-beszélgetés, és hozzájárult a hatékony együttműködés és a jó kapcsolat fenntartásához.