Befejeződött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát érintő ellenőrzés. Az Állami Számvevőszék a Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodását, a HIPAvilon Nonprofit Kft-vel fennálló szerződéses kapcsolatait, valamint a közös jogkezelő szervezetetekkel kapcsolatos feladatait értékelte. Az ÁSZ megállapította, hogy a Hivatalra vonatkozó irányító szervi feladatellátás, valamint a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a pénzügyi- és vagyongazdálkodásában azonban hiányosságok voltak. A HIPAvilon Nkft-vel kötött megállapodások tekintetében a nemzetközi kapcsolattartással és az újdonságkutatással összefüggő feladatokban tárt fel szabálytalanságokat a számvevőszéki ellenőrzés.

A szellemi tulajdon védelme nemzetstratégiai érdek, amely elősegíti a gazdasági növekedést és hozzájárul Magyarország versenyképességéhez. Ebből kifolyólag kiemelt közérdek a szellemi tulajdon védelmét biztosító intézményrendszer, valamint az erre fordított közpénzek ellenőrzése.

Az 1896 óta működő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, mely önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az ÁSZ a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodását szabályszerűségi és teljesítményellenőrzési szempontok alapján. A Hivatal teljesített költségvetési kiadásai a 2013-ban 4,3 milliárd forint volt. A 2012-ben – az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) által – alapított HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (HIPAvilon Nkft.) célja a Hivatal közfeladatainak hatékonyabb végrehajtásának támogatása, valamint további szolgáltatások nyújtása. A Hivatal és a HIPAvilon Nkft. valamennyi szerződéses kapcsolatának értékelése 2012-2014 közötti időszakra terjedt ki, a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése pedig a 2013-2014. éveket érintette.

A Hivatalra vonatkozó irányító szervi feladatellátás megfelelő, a Hivatal belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszak összesített értékelése alapján szabályszerű volt. A Hivatal folyamatos fizetőképessége – a korlátozó intézkedések végrehajtása mellett is – az ellenőrzött időszakban biztosított volt, lehetővé tette a feladatok zavartalan ellátását. Az ÁSZ ellenőrzése hiányosságokat tárt fel a pénzügyi és vagyongazdálkodásban, főként a gazdálkodási tevékenységet támogató kontrollok kialakításában és működtetésében. Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy a gazdálkodás folyamatában a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket nem alakították ki. A Hivatal az integritás érvényesítése érdekében a kontrollrendszert kialakította és működtette.

A HIPAvilon Nkft. által a Hivatallal létrejött megállapodások alapján ellátott feladatok köre összhangban volt a jogszabályi előírásokkal, azonban a HIPAvilon Nkft. nemzetközi kapcsolattartással, valamint újdonságkutatással összefüggő feladatai nem voltak egyértelműen elkülöníthetők, a kizárólag a Hivatal által ellátható nemzetközi és európai együttműködési, illetve hatósági újdonságkutatási feladatoktól – tárta fel az ÁSZ. Továbbá a 2013. április 1-jét követően megkötött megállapodásokban a Hivatal jogszabályi előírások ellenére bízta meg a HIPAvilon Nkft-t újdonságkutatási tevékenység végzésével.

A Hivatal – kisebb hiányosságok ellenére – megfelelően alakította ki a közös jogkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátását támogató kontroll-környezetet az ellenőrzött időszakban. A Hivatal közös jogkezelő szervezetek felett gyakorolt felügyeleti tevékenysége összességében szabályszerű volt – állapította meg az ellenőrzés.

Az ÁSZ az igazságügyi miniszternek egy, az SZTNH elnökének tizenkilenc, a HIPAvilon Nkft. ügyvezető igazgatójának további négy javaslatot tett, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.