Az uniós menedékjog alapján a súlyos terrorcselekmények elkövetői nem jogosultak menekültstátuszra.

Főtanácsnoki indítvány a C-573/14 Lounani ügyben

A marokkói állampolgárságú és Belgiumban illegálisan tartózkodó M. Lounanit 2006-ban a belga bíróságok terroristacsoport tevékenységében vezetőként való részvétel miatt hat év börtönbüntetésre ítélték. Bűnlajstroma a csoport anyagi és szellemi eszközökkel történő támogatásától, útlevelek hamisításán és hamis útlevelek továbbításán át, iszlamista önkéntesek Irakba történő utazásának megszervezéséig terjedt. Azonban ő maga közvetlenül sohasem vett részt terrorcselekmények elkövetésében.

2010-ben menedékjog iránti kérelmet nyújtott be Belgiumban azon az alapon, hogy a terrorizmussal összefüggő elítélése miatt Marokkóban az oda történő visszatérése esetén üldöztetésnek lenne kitéve. Ezzel összefüggésben a belga bíróságok azt szeretnék megtudni az Európai Bíróságtól, hogy az a tény, hogy M. Lounani vezető tisztséget töltött be egy terrorista szervezetben egyben azt is jelenti-e, hogy ő részt vett olyan súlyos terrorcselekmények elkövetésében, amelyekre tekintettel megtagadható tőle a menekültstátusz megadása.