Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (Filmalap) 2011-2014 közötti vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban a vagyonnal való gazdálkodás, valamint a vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek voltak, a Filmalap az éves beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének szabályosan tett eleget. A vagyongazdálkodás feltételeit meghatározó belső szabályozó rendszer kialakítása azonban több területen nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása a Filmalap állami tulajdonú részesedése felett szabályos volt.

A 2011. június 1-jén létrejött Filmalap kizárólagos állami tulajdonban lévő közhasznú nonprofit társaság. Fő feladata az állami támogatási források és a saját forrásai felhasználásával befektetőként, illetve a mindenkori költségvetési törvényben a magyar filmgyártás támogatására szánt, meghatározott állami források elosztójaként filmalkotások megszületéséhez támogatások nyújtása. A Filmalap 2014. december 31-ig mintegy 25,6 milliárd Ft állami támogatást kapott. Az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, osztalékfizetésre nem került sor. A Filmalapnál – egy 2,9 millió Ft-os tétel kivételével – nem volt olyan gazdasági esemény, amely a kormányzati szektor hiányára hatást gyakorolt volna. Az alapítói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az MNV Zrt. útján gyakorolta.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. kialakította a felelős gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, meghatározta az állami vagyon értékmegőrzésére, gyarapítására vonatkozó előírásokat, valamint a tulajdonos számára fenntartott jogokat. Vagyon-nyilvántartási Szabályzata megfelelt a törvényi előírásoknak. A filmszakmai támogatások finanszírozására és a Filmalap saját működésére nyújtott támogatásokra vonatkozóan kötött szerződések szabályosak voltak.

A Filmalapnál a filmszakmai támogatások nyújtására a nyertes pályázókkal kötött szerződések megfeleltek az előírásoknak. A társaság a kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedései értékének védelme érdekében meghatározta a vagyongazdálkodási követelményeket. Az ÁSZ megállapította ugyanakkor, hogy a Filmalap a számviteli politika keretében elkészített szabályzatain jogszabályi változásokat nem vezetett át, számlarenddel 2014. évtől rendelkezett. Nem határozta meg továbbá a közhasznú és a vállalkozási tevékenysége bevételei és ráfordításai elkülönítésére vonatkozó belső szabályokat.

Az állami forrásból kapott támogatásokat a számviteli nyilvántartásokban keretösszegenként (filmszakmai támogatások nyújtására, működésre kapott forrás) nem különítették el az erre vonatkozó szerződésekben foglaltak ellenére. 2012-ben a részesedések, 2013-ban a követelések értékvesztésének elszámolása nem felelt meg a vonatkozó törvény előírásainak. Az információs rendszer kialakítása megfelelő, annak működtetése azonban hiányos volt. Az adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség keretében nem tették közzé a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályait, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket, valamint a jogszabályban meghatározott honlapon a megítélt támogatási összegeket.

Az ÁSZ az MNV Zrt. vezérigazgatójának egy, a Filmalap vezérigazgatójának tíz javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.