A földművelésügyi miniszter – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – rendeletet alkotott a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról – a jogszabály a Magyar Közlönyben jelent meg.

A rendelet alapján a jövedelempótló támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki a versenyképességének és értékesítési feltételeinek javítása, továbbá az oltalom alatt álló, egyes térségek vonatkozásában kiemelt jelentőségű helyi termékek ismertségének erősítése céljából veszi igénybe a forrást.
    

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő társaságok részére a vonatkozó EU-s bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azaz mintegy 60 millió forintot.
    

A  földművelésügyi miniszter rendelete szerint általános csekély összegű támogatás nem nyújtható közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására, továbbá a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozás számára.
    

A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki vagy amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vonatkozó törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba-vételét az eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
    

További feltétel, hogy a kérelmező a legutolsó lezárt gazdasági évében az összes értékesítésből származó mérleg szerinti árbevételének legalább 70 százalékát uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék forgalmazásával érje el.