Martin Schulz, Donald Tusk és Mark Rutte Brüsszelben találkoztak Jean-Claude Junckerrel, hogy megvitassák az egyesült királyságbeli népszavazás eredményét. Az egyeztetés eredményeképpen a következő közös nyilatkozatot tették.

“A britek szabad és demokratikus eljárás keretében kifejezésre juttatták, hogy ki szeretnének lépni az Európai Unióból. E döntést, noha sajnálatosnak tartjuk, tiszteletben tartjuk.

Példa nélküli helyzet állt elő, melyre válaszunk egyöntetű. Továbbra is szilárdan kiállunk az EU alapértékei mellett: békére, és az Unió népeinek jóllétére törekszünk. Továbblépünk, immár 27 tagállam uniójaként. Az Unió közös politikai jövőnk keretét nyújtja. Összeköt bennünket történelmünk, földrajzi elhelyezkedésünk, csakúgy mint közös érdekeink, és ez jó alapot szolgáltat arra, hogy együttműködésünket továbbfejlesszük. Közös kihívásainkra közös megoldásokat igyekszünk találni, hogy növekedést, fokozódó jólétet, valamint biztonságos környezetet nyújthassunk polgárainknak. Az EU intézményei teljes mértékben kiveszik a részüket e feladatból.

Az Egyesült Királyság kormányától azt várjuk, hogy késedelem nélkül jutassa érvényre a brit nép döntését, bármennyire fájdalmas is lehet ez a folyamat. A késedelmes fellépés szükségtelen bizonytalanságot kelthet. A folyamatot meghatározó szabályok rendelkezésünkre állnak: az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke rögzíti, hogy milyen eljárás követendő abban az esetben, ha egy tagállam úgy dönt, elhagyja az Európai Uniót. Mi készen állunk az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokat mielőbb megkezdeni, és kialakítani az uniós kilépés feltételrendszerét. A tárgyalások lezárultáig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, az ezzel járó jogokkal és kötelezettségekkel. A Szerződések értelmében, melyeket az Egyesült Királyság is ratifikált, az uniós joganyag teljes körűen alkalmazandó az Egyesült Királyságban és az Egyesült Királyságra, amíg annak tagállami státusza hivatalosan meg nem szűnik.

A korábbi megállapodások értelmében az Európai Tanács 2016. február 18-19-i ülésén elfogadott „Az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetének újraszabályozása” nem lép hatályba, és érvényét veszti. A dokumentum újratárgyalására nem kerül sor.

Bízunk benne, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között a jövőben szoros partnerség fog fennállni. Várjuk, hogy az Egyesült Királyság javaslatokat terjesszen elő e tekintetben. Az Egyesült Királysággal, mint Unión kívüli állammal kötendő jövőbeli megállapodásoknak mindkét fél érdekeit figyelembe kell venniük, és a jogokat és kötelezettségeket illetően kiegyensúlyozottnak kell lenniük.”