Azonnali hatállyal megtiltotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hogy az Y-Gen Financial Kft. jogosulatlanul bármilyen tevékenységet, így különösen portfoliókezelést, valamint függő ügynöki tevékenységet végezzen; a jegybank a társaság tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

Az MNB február 17-én indított hivatalból piacfelügyeleti eljárást a gyanú szerint jogosulatlan portfoliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozó Y-Gen Financial Kft. tevékenységének áttekintésére.
    

Az MNB közzétett végzésében befektetővédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.
    

A jegybank már korábban közzétette az Y-Gen Financial Kft.-re vonatkozóan a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapján, és az eddigi bizonyítékok alapján haladéktalanul büntetőfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál. Az Y-Gen Financial Kft. széles körben hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét.
    

A portfoliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfoliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, amelyeknek az Y-Gen Financial Kft. bizonyosan nem felel meg – közölték.
    

Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az Y-Gen Financial Kft. részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegek – befektetőknek való – visszafizetési kötelezettségét. A jegybank a piacfelügyeleti eljárást lezáró döntést a honlapján teszi közzé – tartalmazza a közlemény.