A tartózkodási irányelv (2004/38/EK) értelmében a tagállamok az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát közrendi vagy közbiztonsági okból csak akkor korlátozhatják, ha az érintett egyén személyes magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt jelent a társadalmukra.

Tárgyalás a C-331/16 K. és a C-366/16 H. egyesített ügyekben

Korábbi büntetőítéletek önmagukban nem képezhetik az ilyen korlátózó intézkedések meghozatalának az alapját, és az általános bűnmegelőzési megfontolásokon alapuló indokolások sem elfogadhatóak.

Hollandia egy bosznia-hercegovinai és horvát állampolgársággal is  rendelkező férfit nem kívánatos személynek nyilvánított, mivel az illetővel kapcsolatban egy korábbi menekültügyi eljárás során megállapítást nyert, hogy a 90-es években zajló boszniai háborúban a bosnyák hadsereg különleges egységeinek tagjaként háborús és emberiség ellenes bűncselekményeket követett el. Egy holland bíróság ezzel kapcsolatban azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az irányelv megengedi-e Hollandiának, hogy nem kívánatos személlyé nyilvánítsa az érintett férfit, aki azt állítja, hogy a több mint 20 éve elkövetett cselekményei ma már nem jelentenek valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt a holland társadalomra (a C-331/16. sz. ügy).

Egy belga bíróság egy a szülőhazájában korábban háborús és emberiség ellenes bűncselekményeket elkövető afgán férfi családegyesítési kérelmének elbírálásával összefüggésben tett fel hasonló kérdést az Európai Bíróságnak (a C-366/16. sz. ügy).