A tavalyi jogszabályi szigorítás óta először szabott ki bírságot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezéséhez kapcsolódó együttműködési kötelezettség megsértése miatt egy biztosításközvetítőre, mert az nem jelent meg személyesen a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) előtti eljárásban. A bírsággal sújtott CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. közölte, hogy a jövőben mindig képviseltetni fogja magát a személyes meghallgatásokon.

Az MNB közleménye szerint a CLB az ügyre vonatkozó válasziratát is csak késedelmesen küldte meg. 
    

A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy a biztosítási alkusz a PBT előtt vele szemben indult eljárásban – az együttműködés jogszabályi előírásait megsértve – nem nyilatkozott határidőn belül a vitás ügy körülményeiről, továbbá a felek személyes meghallgatására sem biztosított egyezségkötésre feljogosított képviselőt.
    

A fentiekre tekintettel az MNB kötelezte a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.-t, hogy a PBT eljárásban tanúsítandó együttműködési kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget, a jegybank a feltárt szabálytalanságok miatt 200 ezer forint bírsággal sújtotta az alkuszt.
    

A jegybanki határozatra reagálva a CLB közölte: évek óta írásban értesítik a PBT-t, amennyiben megfelelő indokkal kizárható a megegyezés lehetősége. Hozzátették: az ellenük benyújtott panaszt a békéltető testület a jegybank által vizsgált ügyben sem találta alaposnak. Az MNB azért marasztalta el a CLB-t, mert szóban is meg kellett volna ismételnie álláspontját, emellett egy módosított rendelet értelmében – nem sokkal annak hatálybalépése után – 1 nap késéssel küldte be a szükséges dokumentumot – írták.
    

A CLB minden alkalommal teljes körűen együttműködik a PBT-vel és kiemelt figyelmet fordít a hasonló ügyekre – áll a cég közleményében.