Tizenöt napon túli tartozásnál negyvenszeres bírság, a korábban megszokott ingyenes várakozási övezet fizetőssé nyilvánítása, félregépelt rendszámok a mobilparkolásnál, eltérő parkolási szabályok az egyes településeken – a parkolásnál sem mellőzhető a kellő körültekintés! Ehhez ad most néhány jótanácsot a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Nem egyszerű annak a fogyasztónak a dolga, aki szeretne teljesen tisztában lenni a parkolási szabályokkal. Különösen, hogy a helyi (vagy kerületi) önkormányzatok mindig külön rendeletben állapítják meg, egy óra parkolásért mennyit kell fizetni és milyen részletszabályok vonatkoznak a parkolásra, így például hol, milyen utcákon fizetős pontosan a várakozás. Fontos tudni, hogy ezekben a helyi rendeletekben a képviselő-testületek bizonyos körülmények esetén kivételeket állapíthatnak meg és méltányosságból biztosíthatják – ez ugyanis nem kötelező – a parkolási bírság (pótdíj) alóli mentesülés lehetőségét. Ilyen eset lehet például, ha a fogyasztó az adott várakozási övezetben kórházban volt gyógykezelésen és ezért lépte túl a meghatározott várakozási időt vagy ha mobilparkolásnál egy karaktert eltévesztett, esetleg két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy zónakódot. Ezeket a méltányosságot biztosító eseteket a képviselő-testületek mindig egyedileg határozzák meg.

Ha pedig a rendelet időközben megváltozik, úgy az is könnyen lehet, hogy egy korábbi jól megszokott ingyenes várakozási övezet válik fizetőssé. A parkolás díja is jócskán megnőhet pedig akkor, ha a fogyasztó annak megfizetésével nem foglalkozik kellő időben.

Ugyanis, ha fizetős helyen várakozunk díjfizetés, tehát parkolójegy vásárlása nélkül, úgy várakozási esetenként (tehát parkolásonként) egy órai várakozási díjat és pótdíjat is kell fizetni. Ez igaz akkor is, ha a fogyasztó fizetett ugyan a parkolásért, de a kifizetett várakozási időt az egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén öt perccel lépi túl, vagy ha egy órára, esetleg ennél hosszabb időre váltotta meg a parkolójegyet és azt tizenöt perccel lépi túl.

Lényeges, hogy ha megtörtént a baj és büntetést kap a fogyasztó, úgy az erről szóló értesítést mindig a jármű szélvédőlapján vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyeznie a parkolási vállalkozásnak!

Közel sem mindegy, hogy ezt követően a fogyasztó mennyit vár a befizetéssel, nem érdemes azzal késlekedni! Ha figyelmetlen, úgy a pótdíj kiszabását követő tizenöt napon túl már emelt összegű, negyvenszeres bírsággal (az egy órai várakozási díj negyvenszeresével) kell számolni! Amennyiben viszont tizenöt napon belül rendezi a tartozást, úgy a pótdíj összege „csak” az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj.

Fontos tudni azt is, ugyan van egy korlát, miszerint a parkolójegy nélkül várakozó járműre ugyanazon a parkolási helyen egy naptári napon belül csak egyszer lehet pótdíjat kiszabni! Ha viszont az érintett hely épp olyan, hogy ott csak korlátozott ideig lehet parkolni és egyúttal ezt a szabályt is megszegi a fogyasztó, akkor akár szabálysértési bírságot is kaphat, ami viszont már egy újabb, befizetendő büntetés a parkolási pótdíj mellett!

Ne feledjék el a fogyasztók azonban azt sem, hogy mind a várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség is egy év alatt elévül, amelyre, ha sor kerül, akkor a követelés jogi úton már nem érvényesíthető a parkolási vállalkozás részéről! Emellett nem lehet még külön a várakozási díjra és a pótdíjra késedelmi kamatot elszámolni!

Külön megvan a szigorú értesítési rendje annak, ha a parkolási vállalkozás lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a fogyasztó fizessen! Amennyiben ugyanis a parkolási díjat nem fizette meg a fogyasztó, úgy hatvan napos jogvesztő határidőn belül a gépjármű üzembentartója részére postai küldeményként vagy más igazolható módon kell megküldeni a díj- és pótdíjfizetési felszólítást. A hatvan napot attól az időponttól kell számolni, amikor a fizetés nélküli parkolás történt. Amennyiben a felszólítás nem a fentieknek megfelelő előírások szerint történik, úgy akár a parkolási vállalkozás követelése megalapozatlan is lehet! Ugyanakkor ez alól is van kivétel, ide tartozik az az eset, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat elmulasztotta bejelenteni és emiatt a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére kerül megküldésre. Ez utóbbi esetben a hatvan napos határidő már nem jogvesztő.  

Több olyan eset is előfordult, hogy a fogyasztótól az adott gépjárművet ellopták vagy az más egyéb okból, jogellenesen kikerült a birtokából. Ilyenkor érdemes például haladéktalanul feljelentést tenni, hiszen ha az üzembentartó ennek megtörténtét igazolni tudja, akkor mentesül a várakozási díj és a pótdíj megfizetése alól!

Ha esetleg a fogyasztó azzal szembesül, hogy nem jó a parkolóautomata és az nem tud jegyet kiadni, azzal önmagában még nem mentesül a fizetési kötelezettség alól! Ilyenkor érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a parkolás-üzemeltetővel, amelynek telefonszáma rendszerint feltüntetésre kerül az automatán és érdeklődni a parkolási lehetőségekről vagy pedig az automatán elhelyezett információk alapján is lehet tájékozódni. Megoldás lehet az előző helyzetben például a mobilparkolás, ugyanakkor ott is körültekintően kell eljárni! A félregépelt rendszám könnyen azt eredményezheti, hogy a fogyasztó fizet is a szolgáltatásért és büntetést is kap, méghozzá jogosan! Elképzelhető ugyanis, hogy a helyi vagy kerületi önkormányzat a rendeletében erre az esetre méltányosságot biztosít, de ahány település, annyi eltérő szabály!

Ne mulasszák el a fogyasztók azt sem ellenőrizni, ha esetleg okostelefonos alkalmazással parkolnak, hogy a GPS tényleg jól azonosította be a tartózkodási helyet és a megfelelő zónakódra kínálta fel a parkolás díjának befizetését! Arra nem hivatkozhatnak ugyanis, hogy az applikáció nem működött megfelelően.

Fontos arra is ügyelni, hogy ha mozgásában korlátozott személyről van szó, az ennek igazolására szolgáló igazolványt mindig a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából megállapítható legyen! Az igazolványnak a sértetlen megőrzéséért mindig a jogosult felel, és ha esetleg az érvénytelenné válik, megrongálódik vagy más okból cserére szorul, úgy azt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak! Ilyen eset lehet például, ha a feliratok az igazolványon olvashatatlanná válnak, vagy nem azonosítható az arcképmás: az igazolvány cseréjét szintén a járási hivatal intézi.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt javasolja a fogyasztóknak, hogy tudatosan járjanak el a parkolásnál, hiszen a kellő körültekintés elmulasztása esetén akár negyvenszeres pótdíjjal is szembesülhetnek, ha óvatlanok! Ha a követelést vitatják, akkor forduljanak békéltető testülethez, de ne feledjék, hogy ennek önmagában még nincsen halasztó hatálya.