Az Állami Számvevőszék a büntetés-végrehajtás területén működő, állami társaságokat ellenőriz, melynek keretében lezárultak az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft., a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft., a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ellenőrzései. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaságok feletti tulajdonosi jogokat az illetékes szervezetek szabályszerűen gyakorolták, és a társaságok működésének szabályozottsága is összességében megfelelt az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése minden esetben szabályszerűen történt, és az öt társaság vagyongazdálkodása is összességében szabályszerű volt.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft., a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft., a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. értékelésére.

Az öt ellenőrzött társaság

Az ellenőrzött időszakban az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Márianosztrai Fegyház és Börtön, a „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. a Budapesti Fegyház és Börtön, a Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, míg a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. a Váci Fegyház és Börtön területén működött, mint büntetés-végrehajtási szerv. A büntetés-végrehajtásban a fogvatartottak reintegrációja fontos közérdek, melynek egyik eszköze a kötelező foglalkoztatás.

Ennek keretében az Ipoly Kft. lábbeliket, munkavédelmi kesztyűket és egyéb bőrdíszműves termékeket készített; értékesítésének nettó árbevétele évente 1,4 milliárd Ft körül alakult. A NOSTRA Kft. fő tevékenységként tároló és egyéb fatermékeket gyártott, bérmunkában papíripari tevékenységet végzett; a faipari gyártás jelentős részét fakalodák előállítása tette ki. A társaság árbevétele évente közel 400 millió Ft volt, amelynek több mint kétharmada exportból származott. A „BUFA” Kft. főként bútorgyártással, különböző faipari termékek előállításával, valamint kereskedelemmel és ingatlanhasznosítással foglalkozott. A társaság értékesítéseinek nettó árbevétele az ellenőrzött időszak alatt többszörösére nőtt, és 2015-ben meghaladta az 1,6 milliárd Ft-ot. A Duna Papír Kft. fő tevékenysége a háztartáshigiéniai papírtermékek gyártása és forgalmazása, de emellett bolti, vegyes kiskereskedelmi és egyéb vendéglátási tevékenységet is folytatott. A társaság értékesítéseinek nettó árbevétele az ellenőrzött időszakban megduplázódott, és 2015-ben elérte a mintegy 1,1 milliárd Ft-ot. A DUNA-MIX Kft. alapvetően nyomdászattal és kötészettel foglalkozott, a társaság értékesítéseinek nettó árbevétele az ellenőrzött időszakban közel megduplázódott, és 2015-ben megközelítette az egymilliárd Ft-ot.

Az ellenőrzések megállapításai

Az öt társaság felett a tulajdonosi jogokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Bv. Holding Kft. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta.

Az Ipoly Kft., a NOSTRA Kft. és a „BUFA” Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette számviteli politikáját és az annak keretébe tartozó szabályzatokat, működésük szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak. A Duna Papír Kft. szintén rendelkezett számviteli politikával és egyéb szabályzatokkal, ám bizonylati rendet 2014 végéig nem készített. A DUNA-MIX Kft. a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályozást összességében kialakította, az az előírásoknak megfelelt, ugyanakkor a hatályban lévő számlarend nem volt szabályszerű.

A bevételek és ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása mind az öt társaság esetében megfelelt a számviteli törvény előírásainak és a belső szabályzatoknak, ahogy beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek is szabályszerűen eleget tettek.

A társaságok vagyongazdálkodása összességében megfelelt az előírásoknak; vagyonuk nyilvántartását szabályszerűen végezték. A vagyon változását eredményező döntések az előírásoknak összességében megfeleltek, azonban a Duna-MIX Kft. nem rendelkezett a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések, a kötelezettségek, az aktív és passzív időbeli elhatárolások, a saját tőke és a céltartalékok mérlegsorokat alátámasztó leltárral.

Az ÁSZ az Ipoly Kft. ellenőrzése kapcsán a társaság ügyvezetőnek három, a Bv. Holding Kft. ügyvezetőjének egy, a „BUFA” Kft. ellenőrzése kapcsán a társaság ügyvezetőjének kettő, a Bv. Holding Kft. ügyvezetőjének egy, a Duna Papír Kft. ellenőrzése kapcsán a társaság ügyvezetőjének kettő, a Bv. Holding Kft. ügyvezetőjének egy, a DUNA-MIX Kft. ellenőrzése kapcsán a társaság ügyvezetőjének négy, a Bv. Holding Kft. ügyvezetőjének egy javaslatot fogalmazott meg, míg a NOSTRA Kft. ellenőrzése kapcsán egyedül a társaság ügyvezetőjének tett egy javaslatot. A jelentésekben szereplő javaslatokra az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.