Az Állami Számvevőszék elvégezte a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola és az egri Eszterházy Károly Főiskola – mint az Eszterházy Károly Egyetem jogelődei –, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Károly Róbert Főiskola és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az intézkedési terveikben vállalt feladatok többségét végrehajtotta, s ennek következtében működésük szabályozottsága javult. Az Eszterházy Károly Főiskola az intézkedési tervében szereplő hét feladatból kettő feladatot határidőn túl, kettő feladatot részben, három feladatot nem hajtott végre, így az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része az ellenőrzött időszakban továbbra is fennállt.

Az ÁSZ 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel, és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását értékeli, amelyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról is. 

A Károly Róbert Főiskola utóellenőrzése

Az ÁSZ 2014 augusztusában hozta nyilvánosságra a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 2009-2012 közötti gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e. A Károly Róbert Főiskola 2016. július 1-től, az akkor megalapított, egri székhelyű Eszterházy Károly Egyetem részeként működik. Az utóellenőrzés a 2014. augusztus és 2016. július 1. közötti időszakra terjedt ki.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározott húsz feladatból kilencet határidőben, ötöt határidőn túl, ötöt részben hajtottak végre, egy feladat végrehajtása okafogyottá vált. Így az Állami Számvevőszék által korábban azonosított hiányosságok nagy része kijavításra került. A végrehajtott intézkedésekkel az intézmény működésének szabályozottsága és a belső kontrollrendszer szabályszerű működtetése az ellenőrzött időszakban lényegesen javult. A részben végrehajtott feladatok ugyanakkor további kockázatokat hordozhatnak a jogutód Eszterházy Károly Egyetem gazdálkodásában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint az ellenőrzött időszakban a Károly Róbert Főiskola fenntartója – intézkedési tervében vállalt munkajogi felelősség kivizsgálása tekintetében intézkedett, a munkajogi felelősség megállapítása – a rektor személyében történt változás miatt – okafogyottá vált.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola jogutódjaként működő, egri Eszterházy Károly Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében az Egyetem gazdálkodásának felülvizsgálatáról a feltárt hiányosságok vonatkozásában, és határozza meg a nem megfelelő gyakorlat továbbviteléből eredő kockázatok kezelésére irányuló intézkedéseit.

Az Eszterházy Károly Főiskola utóellenőrzése

Az ÁSZ 2014 augusztusában hozta nyilvánosságra az egri Eszterházy Károly Főiskola 2009-2012 közötti gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e. Az Eszterházy Károly Főiskola jogutódja 2016. július 1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem. Az utóellenőrzés a 2014. augusztus és 2016. július 1. közötti időszakra terjedt ki.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok egy része az Eszterházy Károly Egyetem létrehozásáig továbbra is fennállt, amely kockázatot hordoz a jogutód intézmény gazdálkodásában.

A határidőn túl aktualizált gazdálkodási szabályzatok, valamint a reprezentációhoz és a vezetékes telefon használatához kapcsolódó folyamatok szabályozásának hiánya miatt a szabályszerű gazdálkodás kereteit nem biztosították az ellenőrzött időszakban. A gazdálkodás nyomon követésére, a könyvelési feladatok végrehajtására bevezetett új szoftver nem teremtette meg annak lehetőségét, hogy a kifizetések előtti kontrollokra vonatkozó szabályok betartása és betartatása biztosított legyen. A gazdasági főigazgató nem gondoskodott a Főiskolánál megállapításra kerülő díjak és költségtérítések vonatkozásában elvégzett önköltségszámítás elfogadásra való beterjesztéséről. A követelésekkel kapcsolatos értékelés és a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás, szükség szerint értékvesztés elszámolása az intézkedési tervben vállalt 2014. és 2015. évi éves beszámoló elkészítésekor nem történt meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint az ellenőrzött időszakban az Eszterházy Károly Főiskola fenntartója – intézkedési tervében vállalt munkajogi felelősség kivizsgálása tekintetében intézkedett, a munkajogi felelősség megállapítása – a rektor személyében történt változása miatt – okafogyottá vált.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordul az Eszterházy Károly Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében az Egyetem gazdálkodásának felülvizsgálatáról a feltárt hiányosságok vonatkozásában és határozza meg a nem megfelelő gyakorlat továbbviteléből eredő kockázatok kezelésére irányuló intézkedéseit.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem utóellenőrzése

Az ÁSZ 2014 októberében hozta nyilvánosságra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2009-2012 közötti gazdálkodásának és működésének szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

Az Egyetem intézkedési tervében meghatározott tizennégy feladatból a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ötöt határidőben, hármat határidőn túl, kettőt részben, kettőt nem hajtott végre. Két feladat végrehajtása nem volt időszerű. Így az Állami Számvevőszék által korábban azonosított hiányosságok többségében kijavításra kerültek, ezzel javítva az Egyetem működésének szabályozottságát.

A költségvetési szerv vezetője az intézkedési tervek jóváhagyásáról a belső ellenőrzési vezető véleménye nélkül döntött, mert a Belső Ellenőrzési Csoport nem véleményezett minden intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetőjének elfogadásról, illetve elutasításról szóló döntése előtt. Ebből adódóan a belső kontrollrendszer jogszabályoknak megfelelő működtetése terén feltárt hiányosságok egy része továbbra is fennáll. Nem került átdolgozásra az Önköltségszámítási Szabályzat, amely kockázatot hordoz az Egyetem által meghatározott térítési díjak és költségtérítések szabályszerű meghatározásában. A szabálytalan előleg elszámoláshoz kapcsolódóan elmaradt a munkajogi felelősség kivizsgálása.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fenntartója – az intézkedési tervében vállalt két feladatát határidőben végrehajtotta.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordul az Egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.