Az Országos Bírósági Hivatal egyik kiemelkedő fontosságú feladatának tartja a magyar bíróságok épületeinek, infrastruktúrájának korszerűsítését. A OBH kezelésében 112 városban összesen 462.220 négyzetméter alapterületen 185 ingatlan van, melyből ítélkezési célra 153 épületet használnak, közülük védettnek 75 minősül.

Bár a Szegedi Ítélőtábla 2005-től egy felújított, a XXI. század igényeit kielégítő épületben működik, amelynek folyamatos karbantartására, szépítésére nagy gondot fordít a táblabíróság vezetése, az országban több bíróság is felújításra szorul. A Kormány jelentős összegeket biztosít évek óta erre a célra, melyhez az Országos Bírósági Hivatal a Jablonszky Ferenc program keretében további pénzügyi forrásokat csoportosított át.

Ez a jelenünk. Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok modernizálása mellett ugyanakkor figyelmet fordít azok történelmi emlékeinek a megőrzésére is, ezért „Bíróságtörténeti hét” címmel rendezvénysorozatot tartott a Magyar Igazságügyi Akadémián.

– A Szegedi Ítélőtábla évek óta gondozza az egykori Szegedi Királyi Ítélőtábla emlékét és hagyományait. A Királyi Ítélőtábla, mely az elsők között állt fel annak idején az országban, több mint fél évszázadig jelentős szereplője és véleményformálója volt Szeged közéletének a XX. században. Történetének feldolgozása ezért nem csak az ítélőtábla jelenlegi bíráinak, de valamennyi, a városáért felelősséget érző és érdeklődő polgárnak fontos feladat – mondta el dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, a könyvsorozat szerkesztője.

A táblahistóriát könyvsorozatban dolgozzuk fel. A már megjelent I. kötetben az I. világháborúig terjedő időszak, a II. kötetben az I. világháború, az azt követő forradalmak történései szerepelnek, 1921-ig, a konszolidációig követve nyomon a Szegedi Ítélőtábla munkáját. Mindkét kötet dr. Antal Tamásnak, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán oktató egyetemi docensnek munkája, ami jól példázza a Szegedi Ítélőtábla és az SZTE közötti kiváló együttműködést. A két világháború közötti időszakot felölelő III. kötet (alkotója szintén dr. Antal Tamás) hamarosan nyomdába kerül. Bemutatójára várhatóan az év végén, ünnepélyes keretek között kerül sor a Királyi Ítélőtábla akkori épületében, amely ma a Szegedi Tudományegyetem jogi karának ad otthont.

– A Szegedi Királyi Ítélőtábla történetének feltárását egy kiállítással szeretné a jövőben zárni az ítélőtábla, melyhez örömmel venné, ha a szegedi polgárok a birtokukban még meglévő, a Királyi Ítélőtáblához kapcsolódó használati tárgyakat, okiratokat, fényképeket a tárlat idejére a bíróság rendelkezésére bocsátanák – tette hozzá az elnökhelyettes.

Dr. Hámori Attila szólt arról is, hogy a táblatörténeti kötetek mellett 2013-ban „Az igazság szolgálatában” címmel egy olyan igényes kiadványt is megjelentetett a Szegedi Ítélőtábla, amely az újjáalakulást követő első évtizedet dolgozta fel.