Az Állami Számvevőszék befejezte a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A társaság belső szabályozottsága összességében megfelelő volt. A bevételek és ráfordítások elszámolása előírások szerint történt. A vagyongazdálkodás szabályszerű volt; a vagyon értékének, állagának megőrzéséről gondoskodtak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. ellenőrzésére is.

A társaság az ellenőrzött időszakot megelőzően jött létre az akkori tulajdonos, a Teleki László Alapítvány feladatellátásának támogatására, majd az alapítvány megszűnésével a magyar állam 100%-os tulajdonába került. A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletért felelős miniszter az MNV Zrt. útján gyakorolta.

A társaság fő tevékenységi köre a saját tulajdonú és bérelt ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése volt. Az irodaházak Budán helyezkedtek el; gazdasági, oktatási és egészségügyi vállalkozások részére biztosítottak helyet. A társaság nem látott el közfeladatot, nem végzett közszolgáltatást.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. magyar állam tulajdonában lévő részesedése felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az előírásoknak megfelelően gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

A társaság a bizonylati rend kivételével rendelkezett a törvény által előírt szabályzatokkal, a belső szabályzatok előírásai alapvetően megfeleltek a szabályszerű vagyongazdálkodás követelményeinek.

Az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb- és pénzügyi műveletek bevételeit, az anyagjellegű-, személyi jellegű- és egyéb ráfordításokat, valamint az értékcsökkenést a jogszabályi és belső előírások szerint számolták el. Az éves-, évközi beszámolási, adatszolgáltatási, tájékoztatási, valamint közzétételi kötelezettségeket teljesítették.

A vagyonnyilvántartás megfelelő volt. A vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek voltak, és biztosították a vagyon értékének és állagának megőrzését is.

Az ÁSZ a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. ügyvezetőjének 5 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.