A kontrakt versenybridzs és a hozzá hasonló tevékenységek, amelyeket elhanyagolhatónak tűnő fizikai elem jellemez, nem tartozik az áfára vonatkozó irányelv értelmében vett sport fogalma alá, ezért a nevezési díjjal járó versenyszerű kártyajáték nem mentesülhet az adó megfizetése alól – közölte döntését az Európai Unió Bírósága.

A luxembourgi székhelyű uniós bíróság ítéletében rámutatott, az a körülmény, hogy valamely tevékenységet, amely ugyan hozzájárul a szellemi és a fizikai jólét megőrzéséhez és versenyszerűen gyakorolják, nem elégséges ahhoz, hogy sportként határozzák meg.

Ilyen formán pedig nem mentesülhet az adó alól – húzták alá.

A szóban forgó ügy előzménye, hogy a The English Bridge Union (EBU) a kontrakt versenybridzs angliai szabályozásáért és népszerűsítéséért felelős nemzeti szervezet bajnokságokat szervez. A versenyeken a tagok nevezési díj megfizetése ellenében vehetnek részt, amely után az EBU megfizette az áfát. A szervezet azonban az adó visszatérítését kérelmezte, arra hivatkozva, hogy a  sporttal szoros kapcsolatban álló meghatározott szolgáltatások tekintetében az áfára vonatkozó irányelv által biztosított mentességben kell részesülnie.

A brit adóhatóság azon az alapon utasította el a kérelmet, hogy a sporttal szoros kapcsolatban álló szolgáltatások mentesülnek csak az adó alól, a sportnak pedig lényeges fizikai elemmel kell rendelkeznie.

A bíróság ítéletében arra emlékeztetett, hogy az áfára vonatkozó uniós irányelv nem határozza meg a sport fogalmát, az állandó ítélkezési gyakorlat alapján e kifejezést ezért – áfamentességekkel összefüggésben is – az általános nyelvhasználatban elfogadott szokásos jelentése alapján kell értelmezni, amely szerint a tevékenységnek nem elhanyagolható fizikai elemmel kell rendelkeznie.

A bíróság ugyanakkor nem zárta ki, hogy egy elhanyagolhatónak tűnő fizikai elemmel rendelkező tevékenység az áfára vonatkozó irányelv értelmében vett kulturális szolgáltatások fogalma alá tartozzon. Az ilyen tevékenység, figyelemmel annak gyakorlására, történeti hátterére és azon hagyományokra, amelyekbe illeszkedik, olyan helyet foglalhat el valamely ország társadalmi és kulturális örökségében, amely alapján ezen ország kultúrája részének tekinthető – húzta alá ítéletében az uniós bíróság.

A  bridzsjáték nemzeti és nemzetközi szinten versenyszerűen játszott kártyajáték, amelyben az egyes csapatok egymást követően ugyanazokkal a lapokkal játszanak, mint a másik asztaloknál ülő csapatok. A pontozás ily módon a viszonylagos teljesítményen alapul.