Az Európai Bizottság „A nők jogai nyugtalan időkben” címmel elindított eseménye az alapvető jogokról szóló idei éves kollokvium központi témája. Az új Eurobarométer felmérés hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamokban még nem valósult meg a nemek közötti egyenlőség. A Bizottság a nemek közötti bérszakadék felszámolása céljából konkrét intézkedéseket jelent be cselekvési tervében, amelyet hivatali idejének 2019-es lejártáig meg kíván valósítani.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „A nemek közötti egyenlőség az uniós szerződésekben lefektetett alapvető jog. Most, hogy e kérdések a média és a politika figyelmének középpontjába kerültek, ki kell használnunk a helyzetet arra, hogy a gyakorlatban is megvalósítsuk elveinket. Bár a nőknek Európa-szerte joguk van az egyenlőséghez, a társadalmi szerepvállaláshoz és a biztonsághoz, túl sokan vannak olyanok, akik számára e jogok még nem kézzelfoghatóak. Ez az esemény arról szól, hogy olyan viselkedésbeli és politikai változásokat segítsünk elő, amelyek javítják polgáraink életét.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A nők továbbra is alulreprezentáltak a politikai döntéshozatalban és az üzleti világban. Továbbra is Unió-szerte átlagosan 16%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Továbbra is széles körben elterjedt a nők elleni erőszak, ami napjaink társadalmában tisztességtelen és elfogadhatatlan! Fel kell számolni a nemek közötti bérszakadékot, hisz az erőszakkal szemben a nők számára legjobb pajzsul épp gazdasági függetlenségük szolgál.”

A kollokvium politikusokat, kutatókat, újságírókat, nem kormányzati szervezeteket, aktivistákat, valamint az üzleti élet és nemzetközi szervezetek képviselőit hívja egybe annak megvitatására, hogy miként lehetne legjobban előmozdítani és védelmezni a nők jogait az EU-ban. A kétnapos kollokvium során megvitatandó fő témák között szerepel a szexuális zaklatás, a nők elleni erőszak, a nemek közötti bérszakadék, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly. 

Az Eurobarométer felmérés szerint a célok és a valóság igencsak eltérőek.

A nemek közötti egyenlőségről szóló legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az összes tagállamban van még javítanivaló. A legérdekesebb eredmények többek között az alábbiak:

Az európaiak többsége fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőséget: Tíz európaiból kilenc a nemek közötti egyenlőség előmozdítását nemcsak a társadalom és a gazdaság szempontjából, hanem saját magára nézve is fontosnak tartja.

A politikában több nőre van szükség: Az európaiak fele úgy gondolja, hogy több nőnek kellene politikai döntéshozatali pozícióban lennie: tízből heten támogatják a nők és férfiak politikában való egyenlő képviseletének biztosítását célzó jogi intézkedéseket.

A házimunka és a gyermekgondozás egyenlő megosztása még nem valósult meg: Tízből több mint nyolc európai gondolja úgy, hogy a férfiaknak ugyanúgy ki kellene venniük a részüket a házimunkából és a gyermekgondozási célú szülői szabadságból. Ugyanakkor a többség (73%) úgy gondolja, hogy a nők még mindig több időt fordítanak házimunkára és gondozási tevékenységekre, mint a férfiak.

Számít az egyenlő fizetés: Az európaiak 90%-a elfogadhatatlannak tartja, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, 64%-uk pedig a változás lehetővé tétele céljából támogatja a fizetések átláthatóságát.

Cselekvési terv: a nemek közötti bérszakadék felszámolása

Európában a nők még mindig 16,3%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Az elmúlt években nem csökkent a nemek közötti bérszakadék, ami nagyban annak tulajdonítható, hogy a nőket általában kevésbé vagy rosszabbul fizetett ágazatokban alkalmazzák, kevésbé léptetik elő, illetve a nők többször szakítják meg karrierjüket és több fizetetlen munkát végeznek.

E probléma megszüntetése érdekében az Európai Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő 2018–2019-re vonatkozóan a nemek közötti bérszakadék kezelése céljából. A cselekvési tervtől az alábbi eredmények várhatók, amennyiben a összes érdekelt fél végrehajtja azt:

  • az egyenlő fizetés elve tiszteletben tartásának javítása, mérlegelve a nemek közötti egyenlőségről szóló irányelv módosítását.
  • a gondozói helyzetből eredő hátrányok kezelése annak szorgalmazásával, hogy az Európai Parlament és a tagállamok gyorsan fogadják el a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 2017. áprilisi javaslatot.
  • az üvegplafon áttörése olyan projektek finanszírozásával, amelyek javítani kívánják a nemek egyensúlyát a vállalatvezetés minden szintjén; a kormányok és szociális partnerek ösztönzése arra, hogy a nemek egyensúlyának javítását célzó konkrét intézkedéseket fogadjanak el a döntéshozatalban.