Felhasználható a bíróságon akár a jogosulatlanul megszerzett levelezés is, ha a gyermekek vagy a szülő jogainak védelmében szükséges – mondta ki az Alkotmánybíróság.

A konkrét ügyben a házaspár egyik tagja (az indítványozó) két örökbefogadott gyermekükkel Kanadába távozott. A másik házastárs belépett az indítványozó számítógépébe, levelezését jogosulatlanul elolvasta, majd az így megszerzett dokumentumokat felhasználta abban az eljárásban, amit a gyermekek külföldre vitelénekmegakadályozása érdekében házastársa ellen indított.

Az Alkotmánybíróságnak arról kellett döntenie, hogy a szülőt megillető kapcsolattartáshoz való jog, valamint a szülői felügyeleti és nevelési jog védelme kellő súlyú alkotmányos indok-e ahhoz, hogy igazolja a magántitok korlátozását. A testület megállapította: jelen esetben az indítványozó magántitkát szükségesen és arányosan korlátozták, így az nem tekinthető alaptörvény-ellenesnek.

A társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, és biztosítani számára a megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételeket. A szülő neveléshez való joga egyben a gyermekéről való gondoskodás és védelme biztosításának kötelezettségét is magában foglalja.

További részletek ITT, az Alkotmánybíróság hivatalos oldalán.