Az Országos Bírósági Hivatal idén második alkalommal rendez a bírósági közvetítők szakmai továbbképzésének részeként nemzetközi előadók részvételével tematikus konferenciát a bírósági közvetítés témakörében 2017. december 4-5. között a Magyar Igazságügyi Akadémián. A rendezvényre a bírósági közvetítők, koordinátorok és bírósági vezetők mellett a társszervek képviselői is meghívást kaptak.

A magyar bíróságok az alternatív vitarendezési módszerek használatának előmozdítása és ösztönzése terén első helyre kerültek az Európai Unióban az Európai Bizottság 2017-es Igazságügyi Eredménytáblája alapján. A bírósági közvetítés jogintézménye a polgári ügyszakban elérhető alternatív vitarendezés, mely  2012 óta biztosított a magyar bíróságokon.

Folyamatban lévő bírósági eljárásokhoz kapcsolódóan igénybe vehető eljárást mintegy 3500 alkalommal folytattak le a magyar bírósági rendszerben eljáró bírósági közvetítők 2013 év elejétől 2017. első félév végéig. Az eljárások több, mint a fele megállapodással zárult. Ilyen esetben közösen kérhetik a felek a bíróságtól a megállapodásuk keresethez igazodó részeinek perbeli egyezségként való jóváhagyását, így a közös akaratukkal kidolgozott írásba foglalt megállapodásuk ítélet hatályú, tehát végrehajtható lesz.

A bíróságok felkészültek az ügyfelek bírósági közvetítői eljárás lefolytatása iránti igényeinek kielégítésére, minden nagyobb bíróságon rendelkezésre állnak a titoktartási kötelezettség mellett zajló eljárás lefolytatására alkalmas közvetítői helyiségek. 

2014. március 15-ig kizárólag bírósági titkárok, ezen időponttól kezdődően pedig már bírák is eljárhatnak közvetítőként olyan ügyekben, melyekben bíróként nem jártak el. 

A bírósági közvetítők valamennyien jogszabályban előírt speciális képzettséggel rendelkeznek. Az akkreditált alapképzés elvégzését követően országosan mintegy 130 fő kapott bírósági közvetítői kijelölést a tevékenység végzésére, akiknek folyamatos továbbképzését az OBH többek között a most megrendezésre kerülő konferencia keretében is megvalósítja.

2016. évi konferencia ismertető oldala ITT érhető el.