Az Állami Számvevőszék üdvözli az Országos Bírósági Hivatal által, a bírósági szervezet korrupció elleni védettsége érdekében tett lépéseit, és az ÁSZ fontos eszköznek tartja a bírák függetlenségét erősítő integritási szabályzat megalkotását. Múlt heti döntésében – kisebb kifogások, szükséges módosítások mellett – az Alkotmánybíróság is megerősítette, hogy lehetséges és szükséges az integritási kérdések szabályozása a bírósági szervezetben.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elkötelezte magát az integritásalapú közigazgatási kultúra meghonosítása és elterjesztése mellett, és több mint 10 éve kiemelt figyelmet fordít a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépésre.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2012-ben csatlakozott az Állami Számvevőszék által 2011-ben kezdeményezett nemzeti korrupcióellenes intézményközi összefogáshoz, amelynek tagja az ÁSZ, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, a Belügyminisztérium, az OBH, majd 2016-tól a Magyar Nemzeti Bank és a Közbeszerzési Hatóság is. Az OBH a csatlakozása óta aktív tagja az együttműködésnek.

Az OBH korrupcióellenes elköteleződését mutatja, hogy a bíróságok minden évben – így 2017-ben is – csatlakoztak az ÁSZ Integritás-felméréséhez. A felmérésben való részvétel már önmagában is erősíti az integritás tudatosságot.

Az OBH által kidolgozott – például a bírák által elfogadható ajándékokat, vagy az egyéb keresőtevékenységet is szabályozó – integritás szabályzat követendő példaként szolgálhat más szervezetek, intézmények számára is. Ezt alátámasztja, hogy az Európa Tanács korrupcióellenes államcsoportja (GRECO) a 2017. évi jelentéstervezetében kifejezetten üdvözölte az OBH integritási szabályzatának megalkotását.

Az ÁSZ folyamatosan támogatja az Országos Bírósági Hivatalt az integritás erősítésében. Ennek érdekében az elmúlt években a Számvevőszék vezetői, szakértői számos rendezvényen, belső képzésen osztották meg az ÁSZ tapasztalatait az Országos Bírósági Hivatallal. Legutóbb 2017. november 23-án a Fővárosi Ítélőtáblán.