Hosszú hónapok tárgyalásai után megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről – jelentette be pénteki közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben.

Az Európai Bizottság a bejelentéssel párhuzamosan javaslatot tett a Brexit-tárgyalások második szakaszának megkezdésére, mondván, hogy sikerült elegendő előrehaladást elkönyvelni a legfőbb kérdésekben.

Első alkalommal értünk el áttörést, sikerült méltányos, kompromisszumos megállapodásra jutni” – jelentette ki Jean-Claude Juncker, rámutatva, hogy ez még nem a végleges kiválási egyezmény, és sok még a tennivaló, de lépésről lépésre kell haladni.

“Amennyiben a bennmaradó tagállamok egyetértenek értékelésünkkel, a bizottság kész megkezdeni a felkészülést a tárgyalások második szakaszára” – fogalmazott.

Juncker kielégítőnek nevezte az előrelépést az ír-északír határellenőrzés, a pénzügyi elszámolás, valamint az állampolgári jogok terén is. Utóbbi kapcsán például elmondta, a szigetország a kilépés után is el fogja ismerni az Európai Bíróság joghatóságát az uniós állampolgárok esetében, amit a brit kormány korábban elutasított.

Hozzátette, mindig is szomorúsággal fogja eltölteni a britek távozása, de a jövőbe kell tekinteni, és a “lehető legszorosabb baráti és szövetségesi viszonyt kell kialakítani” az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, a felek együttműködése ugyanis kulcsfontosságú.

Theresa May leszögezte: az előzetes egyezmény teljes körűen biztosítja a jogait az Egyesült Királyságban élő mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogy a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió britnek is.

Azt is közölte, hogy az ír-északír határellenőrzés kérdésére sikerült olyan megoldást találniuk, amely az ország “alkotmányos és gazdasági integritásának” fenntartása mellett garantálja, hogy nem állítják vissza a “kemény határokat” Észak-Írország és az Ír Köztársaság között.

A kormányfő aláhúzta: országa “mély és különleges partnerségre” törekszik az Európai Unióval.

Később Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arról számolt be, hogy az esetleges átmeneti időszakról szóló tárgyalások mielőbbi megkezdésének jóváhagyására kérte pénteken a “huszonhetek” vezetőit, akik a jövő heti csúcstalálkozójukon hozhatnak erről döntést.

Tusk kijelentette, hogy az EU a bizonytalanság mérséklése érdekében kész egyeztetést kezdeni a London által javasolt kétéves átmeneti időszakról, de ennek megvannak a feltételei.

Hangsúlyozta: “Az országnak ebben az időszakban is teljes körűen be kell tartania az uniós jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat, eleget kell tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak és alá kell vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának”.

Az uniós döntéshozatal ugyanakkor az átmeneti időszakban már huszonhetes körben folytatódna, és abban nem vehetne részt a brit kormány – szögezte le Tusk, miután megbeszélést folytatott Mayjel Brüsszelben.

Emellett tárgyalásokat kell kezdeni arról, hogy a szigetország pontosan hogyan tervezi jövőbeli kapcsolatrendszerét az EU-val, Londonnak világossá kell tennie az elképzeléseit – mondta, hozzátéve, hogy az unió szoros partnerségre törekszik a kereskedelem, a terrorizmus és a bűnözés elleni harc, a védelem és a külpolitika terén.

“A legnehezebb kihívás még előttünk van. Tudjuk, hogy a szakítás nehéz, de még annál is nehezebb a szakítás mellett kiépíteni egy új kapcsolatot” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság kielégítő előrelépés megállapítását javasolja az (50. cikk szerinti) Európai Tanácsnak

Az Európai Bizottság a mai napon annak megállapítására irányuló javaslatot terjesztett az (50. cikk szerinti) Európai Tanács elé, hogy az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatott tárgyalások első szakaszában kielégítő előrelépés történt.

Az (50. cikk szerinti) Európai Tanács 2017. december 15-i ülésén fog döntést hozni arról, hogy az elért előrelépés mértéke lehetővé teszi-e a tárgyalások második szakaszába való továbblépést.

A Bizottság értékelése az egyfelől a Bizottságot, másfelől az Egyesült Királyság kormányát képviselő tárgyalóküldöttség által elfogadott együttes jelentésen alapul, melyet Theresa May miniszterelnök is jóváhagyott a Jean-Claude Juncker elnökkel tartott mai találkozója keretében.

A Bizottság megelégedéssel nyugtázza, hogy mindhárom kiemelt területen – azaz a polgárok jogai, az Írországról/Észak-Írországról folytatott párbeszéd és a pénzügyi elszámolás terén egyaránt – kielégítő előrelépést sikerült tenni, az Európai Tanács 2017. április 29 iránymutatásaival összhangban. A Bizottság főtárgyalója megerősítette, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok személyes döntései továbbra is védelmet élveznek. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok, illetve a 27 tagú EU-ban élő egyesült királyságbeli állampolgárok az Egyesült Királyság EU-ból való távozása után is ugyanolyan jogokkal fognak rendelkezni. A Bizottság arról is gondoskodott, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra vonatkozó esetleges közigazgatási eljárások egyszerűk és olcsók legyenek.

A pénzügyi elszámolást illetően az Egyesült Királyság egyetértett azzal, hogy a 28 tagú EU által tett vállalásokat a 28 tagú EU-nak kell teljesítenie, amelybe az Egyesült Királyság is beletartozik.

Az Írország és Észak-Írország közötti határ kapcsán az Egyesült Királyság elismeri az Ír-sziget helyzetének sajátosságát, és fontos vállalásokat tett a határellenőrzés visszaállításának elkerülése érdekében.

A Bizottság által készített értékelés valamennyi részlete megtalálható az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások alakulásának helyzetéről szóló bizottsági közleményben.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A tárgyalási folyamat nehéz, ám most első alkalommal áttörést értünk el. Elégedett vagyok, hogy sikerült méltányos megállapodást kialakítanunk az Egyesült Királysággal. Amennyiben a 27 tagállam egyetért értékelésünkkel, az Európai Bizottság és Michel Barnier főtárgyaló készen állnak azonnal megkezdeni a tárgyalások második szakaszára való felkészülést. Jómagam a tárgyalási folyamat egésze során továbbra is törekedni fogok az Európai Parlament szoros bevonására, mivel a kilépésről rendelkező végleges megállapodáshoz az Európai Parlament megerősítése szükséges.”

Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója a következőket mondta: „A Bizottság értékelése a prioritásként meghatározott mindhárom területen elért valódi és érdemi eredményekre épül. Most, hogy megállapodásra jutottunk ezekről a kérdésekről és rendeztük a múltat, továbbléphetünk, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló jövőbeli kapcsolatunkról beszéljünk.”

Következő lépések: Amennyiben az (50. cikk szerinti) Európai Tanács kielégítőnek találja az előrelépést, az Európai Bizottság, illetve az Egyesült Királyság kormányának tárgyalóküldöttsége az együttes jelentés, valamint a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló tárgyalások eredményei alapján megkezdi az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti, kilépésről rendelkező megállapodás megszövegezését. A 2017. április 29-i iránymutatásoknak megfelelően, és amennyiben a tagállamok egyetértenek a Bizottság értékelésével, a Bizottság készen áll haladéktalanul nekilátni a lehetséges átmeneti intézkedések kidolgozásának, és tájékozódó megbeszéléseket kezdeményezni az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatról.

Háttér

2017. március 29-én az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékát, az EUSZ 50. cikkével összhangban. 2017. április 29-én az (50. cikk szerinti) Európai Tanács politikai iránymutatásokat fogadott el. 2017. május 22-én az (50. cikk szerinti) Általános Ügyek Tanácsa engedélyezte az Európai Bizottságnak a tárgyalások megkezdését az Egyesült Királysággal, továbbá elfogadta a tárgyalási irányelveket (a tárgyalási irányelvek).

A tárgyalásoknak 2018 őszéig le kel zárulniuk ahhoz, hogy a Tanácsnak elegendő ideje maradjon az Európai Parlament jóváhagyásának megszerzését követően megkötni a kilépésről rendelkező megállapodást, majd a megállapodást az Egyesült Királyság saját eljárásai keretében még 2019. március 29. előtt jóvá tudja hagyni.