További 120 férőhellyel bővült a Váci Fegyház és Börtön fogvatartotti befogadóképessége köszönhetően annak a nagyszabású büntetés-végrehajtási projektnek, amely keretében szakképzett rabok újították fel a börtön egyik használaton kívüli épületszárnyát.

Az új körletrész kialakítása az Európa Tanács ajánlásának megfelelően, az Európai Börtönszabályok figyelembevételével történt meg. A börtön 20 éve üresen álló háromszintes épületének – összesen 2395 négyzetméter – teljes körű felújítását a börtönben szakképesítést szerző fogvatartottak munkáltatásával bonyolította le a büntetés-végrehajtás.

A beruházás közel egy éven át, átlagosan napi átlag 45 fogvatartott munkavégzésével, összesen 45.350 fogvatartotti munkaórával valósult meg, ráadásul a részlegen található felszerelés döntő részét belső ellátás keretében, a fogvatartottakat foglalkoztató bv. gazdasági társaságok gyártották.

A projekt során fogvatartotti elhelyezési körletrészek, raktárhelyiségek, közlekedő folyosók, irodák, mosdóhelyiségek, operátor helyiség, egészségügyi részleg, sportterem, könyvtár/tanterem kiépítésére került sor. A beruházás összértéke közel 167 millió forint volt, ugyanakkor az intézetben biztosított szobafestő-mázoló és kőműves-hidegburkoló OKJ-s szakmaképzésben résztvevő fogvatartotti munkaerő bevonásával jelentős összeget takarított meg a börtön. Így a beruházás feleannyiba került, mint ha külső vállalkozót vontak volna be.

Forrás: BvOP

A társadalom jogos elvárása, hogy a fogvatartottak dolgozzanak. A büntetés-végrehajtás mindent megtesz azért, hogy a képességeihez, beállítottságához és kompetenciáihoz mérten a legmegfelelőbb munkát kapja minden fogvatartott. A rabok foglalkoztatásában elért eredményeink példaértékűek Európa-szerte. Az elmúlt években sikerült több területen önfenntartóvá tennünk a bv. intézeteinket, valamint szinte a maximálisra emelni a fogvatartotti foglalkoztatás arányát. Számokban kifejezve ez 91%-os foglalkoztatási mutatót jelent. Ez a szám magában foglalja a munkáltatást, az oktatást és a szakképzéseket is. A szakképzések főként olyan hiányszakmákban folynak, amelyekben a szabadultak később el tudnak majd helyezkedni, míg a börtönökben folyó oktatás során, a szakmák kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy azok illeszkedjenek az adott térség munkaerő-felvevő piacához. Így a fogvatartottak szabadulásuk után, a megszerzett tudással felkészülten és nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak be a munka világába.

E mellett számos olyan intézkedés került bevezetésre, amely azt a célt szolgálja, hogy az európai előírásoknak megfelelő körülményeket biztosítsanak a szabadságvesztést töltő fogvatartottak számára. Több bv. intézetben különálló, egymás melletti zárkák összenyitásával növelték tovább az elhelyezési tereket, de ilyen intézkedés volt az illemhelyek leválasztása is. A fejlesztések eredményeként 2010-től már több mint 1600 új férőhellyel bővültek a magyarországi börtönök.

Képek forrása: BvOP