Az Állami Számvevőszék 2017-ben is betöltötte az Alaptörvényben meghatározott közpénzügyi garantőr szerepét. Az ÁSZ ellenőrzései 2017-re hatékonyabbá, jelentései hatásosabbá váltak, melynek következtében az ellenőrzöttek is eredményesebben javították ki a feltárt szabálytanságokat.

Az Állami Számvevőszék 2017-ben is eleget tett a törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségeinek. Véleményével támogatta a 2018. évi központi költségvetés megalkotását, valamint elvégezte a 2016. évi zárszámadás ellenőrzését, makrogazdasági elemzéseivel támogatta az Országgyűlést és a Költségvetési Tanács munkáját. Az ÁSZ idén is elvégezte az állami vagyongazdálkodás ellenőrzését, illetve utóellenőrzését is. 2017-ben ellenőrizte az államháztartás információs rendszere, valamint a hivatalos statisztikai szolgálat működését, az adatvédelem hazai keretrendszerének és adatnyilvántartásainak kialakítását, működését, illetve az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások felhasználásának megfelelőségét. Az ÁSZ idén befejezte a parlagfű elleni védekezés és a kéményseprő-ipari szolgáltatás rendszerének ellenőrzését, továbbá elvégezte a gyermekvédelmi rendszer eredményességének ellenőrzését is.

Az ÁSZ 2017-ben is közpénzügyi és társadalmi szempontból fontos területeken, intézményeknél végzett ellenőrzéseket. Így idén is ellenőrzött a Magyar Nemzeti Banknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Államkincstárnál, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. Újabb két köztestület – a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Állatorvosi Kamara – ellenőrzése zárult le, továbbá nagyszámban ellenőrzött az ÁSZ idén állami tulajdonú gazdasági társaságokat; összesen 51 állami vállalat ellenőrzése fejeződött be 2017-ben. Az ÁSZ nagy hangsúlyt helyezett az önkormányzatok és gazdasági társaságaik ellenőrzésére is; idén 124 jelentés érintett önkormányzatokat. A számvevők elvégezték 38, a korábbi években már ellenőrzött önkormányzat utóellenőrzését, 28 jelentés az önkormányzatok befektetési tevékenységét, hét pedig adósságrendezési eljárásaik szabályosságát értékelte. 51 jelentés készült többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokról, ebből 30 ellenőrzés a megyei jogú városok vállalatait érintette.

Az ÁSZ 2017-ben – öt nyilvánosságra hozott jelentéssel – befejezte a megyei múzeumok átfogó, mind a 19 intézményre kiterjedő, 2016-ban megkezdett ellenőrzéssorozatát. Idén is folytatta a korábban már ellenőrzött felsőoktatási intézmények utóellenőrzését, összesen 17 egyetemnél értékelték a számvevők az intézkedési tervek végrehajtását. Nyolc ellenőrzés egészségügyi, szociális és rehabilitációs feladatokat ellátó intézményeket érintett, további 17 olyan jelentés készült 2017-ben, amelyek köznevelési, szakképzési, humánszolgáltató és gyermekvédelmi intézmények gazdálkodását értékelték. Ellenőrzési ütemezésének és a törvényi előírásoknak megfelelően az ÁSZ idén is folytatta a költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését, utóellenőrzését. Összesen tíz ilyen jelentést hozott nyilvánosságra 2017-ben, és további pártok, pártalapítványok ütemezett ellenőrzését kezdte meg 2017. második félévében. Idén befejeződött még két közalapítvány – a MÁV Szimfonikusok és a Budapesti Fesztiválzenekar – ellenőrzése is.

Az ÁSZ 2017-ben is jelen volt azoknál az ellenőrzött szervezeteknél, ahol azt a közpénzek védelme indokolta. Ezt igazolja, hogy jelentéseiben összesen 1337 intézkedést igénylő megállapítást, javaslatot fogalmazott meg, melyek végrehajtását majd utóellenőrzés keretében ellenőrizhet. Az ÁSZ 2017-ben 61 utóellenőrzést végzett, mellyel közel 700 intézkedési tervben meghatározott feladat végrehajtását értékelte. Az ÁSZ idén is minden indokolt esetben élt a számvevőszéki törvényben biztosított lehetőséggel, és mintegy 250 esetben keresett meg különböző hatóságokat az ellenőrzései során feltárt bűncselekményre, súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt.

Az ÁSZ tanácsadó tevékenysége keretében elkészült tizenhárom számvevőszéki elemzés olyan területeket érintettek, mint: a diplomás pályakövető rendszer, a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer, az önkormányzati hulladékgazdálkodó társaságok, vagy a megyei hatókörű városi múzeumok. Több költségvetési és makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját támogatta, és több elemzés készült a korrupciós kockázatokat feltérképező, a korrupció megelőzésére fókuszáló Integritás-projekt keretében.

Az ÁSZ idén is aktívan támogatta az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységét, ellenőrzési tapasztalatai, felvetései számos jogszabályban hasznosultak. Az Országgyűlés határozatainak megfelelve az ÁSZ számos területen kifejtette tevékenységét. Ebbe a körbe tartozik a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépés, az integritás kultúrájának terjesztése a magyar közszférában és nemzetközi szinten egyaránt. Az ÁSZ elkötelezte magát az állammenedzsment fejlesztése mellett, amelynek egyik eszköze a közpénzügyi vezetőképzés alapjainak lefektetése és gyakorlati megindítása volt 2017-ben. Elsőként múzeumvezetőknek szervezett vezetőképző programot, és jövőre újabb közpénzügyi területeket, intézménycsoportokat von be etikus közpénzügyi vezetőképző programjába. Mindemellett az ÁSZ idén is aktív szereplője volt a magyar lakosság (köz)pénzügyi tudatosságát fejlesztő kezdeményezéseknek, hozzájárult az idén elfogadott nemzeti stratégia megalkotásához.

A tudásmegosztás jegyében a Számvevőszék 2017-ben is számos hazai és nemzetközi rendezvénynek volt házigazdája, vezetői, szakértői több tucat rangos eseményen, konferencián, munkacsoportban osztották meg a számvevőszéki tapasztalatokat. Az ÁSZ idén is nagy hangsúlyt helyezett a folyamatos társadalmi tájékoztatásra, az intézményi átláthatóságra. Munkájáról a magyar nyelvű médiában több mint 6000 hír, hivatkozás jelent meg, továbbá a hírportálján kiadott 2000 cikkel, tájékoztatással biztosította tevékenységének átláthatóságát.