Az Országos Bírósági Hivatal 2016. második félévében ismét meghirdetette a bírósági fogalmazói álláshelyekre szóló pályázatot. Az eljárás nagy sikerrel zárult, több mint négyszeres volt a túljelentkezés. A hatékony pályázati kiírásról mesélt Nagy Annamáriát, az OBH bírósági titkárát.

Milyen szempontok alapján készítették el az idei pályázati felhívást?

Az OBH célul tűzte ki a közérthető kommunikációt és a világos beszédet, melyről az OBH elnöke – a meghívásnak örömmel eleget téve – november 23-án előadást is tartott a szabálysértésekkel foglalkozó hatóságok számára szervezett közérthető tájékoztatás konferencián.  Az utánpótlás és az új generáció fontosságára tekintettel ezért is tartjuk elengedhetetlennek, hogy a jelentős mértékben megreformált fogalmazó felvételi kapcsán érthető és alapos tájékoztatást kapjanak a felvételizők. Ennek érdekében tájékoztatót tettünk közzé a mia.birosag.hu internetes oldalon a fogalmazói karrierről, a megújult fogalmazó felvételiről és ennek szellemében készítettük el a pályázati felhívást is.  Az idei kiírás már az OBH „világos beszéd” törekvésének megfelelően készült, egyszerűen, követhetően és közérthetően tartalmazta mindazokat a felvételizőknek fontos információkat, amelyek a sikeres pályázathoz elengedhetetlenek. Azt, hogy a célunkat elértük, bizonyítja az a kiemelkedő eredmény is, hogy az érvénytelen pályázatok száma a korábbiakhoz képest jelentős mértékben, 17%-ról csupán 1,6%-ra csökkent.

Milyen újításokat vezettek be a felvételi eljárásban?

Az OBH elnöke egy új szabályzatban 2016. március 1-jétől teljesen új alapokra helyezte a fogalmazói felvételi eljárást. Bár a felvételi menete változatlan, továbbra is egy írásbeli és egy szóbeli vizsgából, valamint a kinevezők általi meghallgatásból áll, semmiképp nem tekinthető már megismételt államvizsgának. A felvételi eljárás célja, hogy a fogalmazói, bírósági titkári majd a bírói munkára legalkalmasabb pályázók nyerjenek felvételt, így a lexikális tudás mérése helyett sokkal inkább a kompetenciamérésre, a pályázók motivációinak, készségeinek és képességeinek mérésére helyeztük a hangsúlyt. Ez látható a közzétett típusfeladatokból is. Mindemellett számos újítást tartalmaz a szabályzat, így például bővült a hozható pontok rendszere. Már nemcsak a diploma fokozatával szerezhető többletpont, hanem többek közt bíróságon eltöltött szakmai gyakorlattal vagy az OBH által szervezett tudományos pályázaton elért helyezéssel is.  Új, garanciális szabály az is, hogy azzal szemben, aki kiemelkedő – az összpontszám 90%-át elérő – eredményt ér el, nem nevezhető ki ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkező pályázó. 

Az újonnan bevezetett rendszerrel kapcsolatban megkérdezték a vizsgákon résztvevő pályázók véleményét is. Hogyan vélekedtek az új pályázati rendszerről? 

Tekintettel arra, hogy az új felvételi eljárás a 2016. II. félévi versenyvizsgán debütált, kiemelkedően fontosnak tartottuk a pályázók visszajelzéseit. Kérdőívünket szép számban töltötték ki a felvételizők és szinte kivétel nélkül pozitívumként értékelték, hogy a tárgyi tudás mérése helyett a kompetenciamérésre helyeztük a hangsúlyt. Így elmondhatjuk, hogy a megújított felvételi eljárás a legfontosabb célját elérte. A kapott visszajelzéseket természetesen feldolgozzuk és lehetőség szerint figyelembe vesszük a felvételi eljárás lehető leghatékonyabbá tétele érdekében. 

Várhatóan mikor írják ki a következő fogalmazói felvételi pályázatot?

A pályázati kiírás során mindig igazodunk a jogi egyetemek záróvizsga-időpontjaihoz. Az ennek figyelembevételével megállapított pályázati határidőt tartalmazó kiírás várhatóan 2017 januárjában jelenik meg, ekkor már érdemes figyelni a honlapot és a különböző fórumokat. 

Kapcsolódó cikk:

Bírósági fogalmazói felvételi eljárás új alapokon – Beszélgetés Domonyai Alexa büntető kollégiumi vezetővel