Az Országgyűlés 2017 júniusában fogadta el az új büntetőeljárási kódexet. A korábbinál terjedelmesebb, összesen 879.§-ból álló törvény 2018. július 1-jén lép hatályba. A törvény kodifikációs folyamatába a bírósági szervezet a kezdetektől fogva, még 2014-ben bekapcsolódott. A szabályozási elvek ismeretében hatástanulmányok készültek annak érdekében, hogy az Igazságügyi Minisztérium által feltett kérdésekre megalapozott válaszok születhessenek.

A törvény megalkotása során folyamatos volt a konzultáció, valamennyi kodifikációs felvetésre szakmai vélemény készült. A számos önálló javaslat többségét a jogalkotó elfogadta, és a készülő jogszabályba beillesztette.

A törvény elfogadását követően a bírósági szervezet megkezdte a felkészülést az új Be. alkalmazására. Az erre irányuló munka az E-kódex Be. projekt keretében zajlik, amelyben összesen 23 fő dolgozik. Ebből 3 fő kúriai, 5 fő ítélőtáblai, 5 fő törvényszéki, 2 fő járásbírósági, 4 fő OBH-ba beosztott bíró, 1 fő nyugalmazott kollégiumvezető, 3 OBH-s tisztviselő dolgozik. A bírák között többen szakmai, illetve igazgatási vezetők.

A projekt egyik fő feladata az új Be.-hez kapcsolódó jogszabály-tervezetek véleményezése. Az Igazságügyi Minisztérium megkezdte ezen jogszabályok elkészítését. A projekttagok eddig összesen több mint 600 oldal terjedelmű, csaknem 200 jogszabályt érintő módosítást tartalmazó előterjesztést véleményeztek, illetve ezekhez kapcsolódó önálló jogalkotási javaslatokat fogalmaztak meg.

A projekt keretén belül kerül sor a bírák és igazságügyi alkalmazottak szakmai képzésének megszervezésére, a képzés szakmai tartalmának meghatározására. A bírósági dolgozók számára 29 bíró 1435 oldalnyi, változásokra koncentráló, gyakorlati problémákra fókuszáló tananyagot készített, amelyet 8 kúriai bíró lektorál. A tananyag megírásában 2 kúriai, 10 ítélőtáblai, 12 törvényszéki, 4 járásbírósági bíró és egy nyugalmazott kollégiumvezető vett részt. A tananyag mellett a bírák és az igazságügyi alkalmazottak felkészítése országos szinten, fél éves képzés-sorozat keretében valósul meg. Ennek során körülbelül 2000 fő oktatására kerül sor a törvényszékeken, a legmodernebb technikai eszközök igénybevételével. A tananyagírás és képzés során a modern technika lehetőségeit messzemenően kihasználják. Az elektronikus formában elérhető tananyag mellett folyamatábrák segítik a felkészülést, de lehetőség nyílik a központi képzésen tartott előadások videó- és hangfelvételének megtekintésére, illetve podcast formátumban történő nyomon követésére is.

Az új Be-re történő felkészülés kapcsán a 2017-ban felmerült és 2018-ban felmerülő feladatokra tervezett kiadás 97.800.000 forint dologi és 17.900.000 forint személyi költség.

Az E-kódex Be. Projekt előtt a törvény hatályba lépésig számos további szakmai, illetve igazgatási és munkaszervezési feladat áll. Ezek közül kiemelendő a bírósági döntések végrehajtásához kapcsolódó értesítők átdolgozása, a mindennapi munkában használt nyomtatványok új Be. szerinti kidolgozása, a bírósági lajstromprogram módosítása és valamennyi, az új Be. által megkívánt informatikai fejlesztés megvalósítása, a speciális ülnökigény biztosítása.

A projekt keretében az OBH azt is fontosnak tartja, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az új kódex legfontosabb, őket érintő szabályairól.