Az elmúlt napokban a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatás függetlenségét súlyosan sértő, teljesen megalapozatlan állításokon alapuló politikusi nyilatkozatok jelentek meg az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által a magyar ügyészségnek megküldött ügyekkel összefüggésben – közölte a Legfőbb Ügyészség. “Magyarország Ügyészsége visszautasítja és a jogállami elvekkel összeegyeztethetetlennek tartja a politikai kísérleteket”- hangsúlyozzák.

A legfőbb ügyészség 2018. február 12-dikén kiadott közleménye:

“Magyarország Ügyészsége a szakmaiságot teljesen nélkülöző, politikai jellegű támadásokra nem kíván reagálni. A közvélemény hiteles tájékoztatása érdekében azonban a következőkre hívja fel a figyelmet.

1. Az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív szabálytalanságokat vizsgálja, büntetőjogi tényállást nem állapít meg, bűnügyi bizonyítást nem végez. Erre sem felhatalmazása, sem pedig eszköze nincsen.

2. Az OLAF eljárása befejezésekor igazságügyi ajánlással él az adott nemzeti hatóság – Magyarországon a Legfőbb Ügyészség – felé, amennyiben bűncselekmény gyanúját vélelmezi, és nyomozás megindítását kéri.

3. A magyar ügyészség a legfőbb ügyész által megszabott protokoll szerint – bár erre kötelezettsége nincs – minden esetben elrendeli a nyomozást, és annak teljesítésével valamelyik hazai nyomozó hatóságot bízza meg.

4. Az OLAF eljárásai általában több évig tartanak, és az adott ügy kiterjedtsége és bonyolultsága miatt a Magyarországon elrendelt nyomozások időtartama is évekig elhúzódhat. Magyarországon az OLAF ajánlásra indított 36 ügy közül 8-ban vádat emelt az ügyészség, 8-ban a nyomozó hatóság megszüntette az eljárást, míg a többi ügyben jelenleg is tart a nyomozás. Ez az arány (vádemelés-megszüntetés) megfelel az uniós átlagnak, illetve néhány százalékkal jobb annál.

5. Az OLAF és a magyar ügyészség eljárásaiban együttműködik, rendszeresen cserél információt és tapasztalatot. Az OLAF nagyraértékeli a magyar ügyészség és a legfőbb ügyész szakmai munkáját, azt elismeri, és magas színvonalúnak tartja. 

Magyarország Ügyészsége visszautasítja és a jogállami elvekkel összeegyeztethetetlennek tartja azokat a politikai kísérleteket, amelyek egyes ügyek eldöntése érdekében a nyilvánosság előtt alaptalan állítások segítségével megpróbálnak nyomást gyakorolni – esetenként akár fenyegetéssel – a hatóságokra. Az ügyészség tevékenységét eddig is alkotmányosan, az objektív igazság kiderítése céljával végezte, és a jövőben is ezt fogja tenni.”