Az Európai Bizottság ma közzétette az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, az 50. cikk szerinti kilépésről rendelkező megállapodás tervezetét.

A kilépésről rendelkező megállapodás tervezete jogi rendelkezésekbe ülteti át az Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalójának a tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-án közzétett közös jelentését, valamint tartalmazza a kilépéssel kapcsolatban még fennálló, a közös jelentésben említett, de részletesen nem kifejtett kérdésekre vonatkozó szövegjavaslatot. Magában foglalja továbbá az átmeneti időszakra vonatkozó szöveget, amely a Tanács (50. cikk) által 2018. január 29-én elfogadott kiegészítő tárgyalási irányelveken alapul.

A kilépésről rendelkező megállapodás hat részből – bevezető rendelkezések, a polgárok jogai, a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések (például a kilépés időpontja előtt forgalomba hozott áruk helyzete), pénzügyi elszámolás, átmeneti rendelkezések és eljárásrend –, valamint az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó jegyzőkönyvből áll. Az Ír-szigeten az ellenőrzött határ elkerülése érdekében az említett jegyzőkönyv a közös jelentésben körvonalazott harmadik lehetőséget ülteti át a gyakorlatba. Ez a közös jelentés tartalékmegoldása, amely csak akkor alkalmazandó, ha nem fogadnak el más megoldást. A jegyzőkönyvtervezet nem érinti a másik két lehetőségről folyó megbeszéléseket.

A kilépésről rendelkező megállapodás tervezetét a Bizottság az átláthatóságra vonatkozó politikájával összhangban közzéteszi az interneten. A Bizottság azért terjesztette most elő ezt a szövegtervezetet, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre először is a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatandó konzultációkra, majd ezt követően az Egyesült Királysággal való tárgyalásokra. Mivel az Egyesült Királyság kilépését megelőzően meg kell állapodni a kilépésről rendelkező megállapodásról és azt meg kell erősíteni, fontos, hogy elegendő idő legyen a tárgyalások lefolytatására.

A következő lépések

A Bizottság a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetét most megküldi a Tanács (50. cikk) és az Európai Parlament brexittel foglalkozó irányítócsoportja részére, mielőtt azt tárgyalás céljából továbbítaná az Egyesült Királyságnak.

Az Európai Tanács (50. cikk) felszólította az Egyesült Királyságot, hogy pontosítsa tovább a leendő kapcsolatok keretére vonatkozó álláspontját a Tanács március 22–23-i találkozójára tekintettel, amelyen várhatóan kiegészítő iránymutatásokat fog elfogadni.

Az 50. cikk szerinti, kilépésről rendelkező megállapodást a Tanácsnak (50. cikk), az Európai Parlamentnek, valamint – saját alkotmányos követelményeivel összhangban – az Egyesült Királyságnak kell megkötnie.

Az Egyesült Királyság 2019. március 30-án fog kilépni az Európai Unióból.

Háttér

2017. december 15-én az Európai Tanács (50. cikk) üdvözölte a tárgyalások első szakaszában elért előrelépést, amint azt a Bizottság közleménye és a 2017. december 8-i közös jelentés is tükrözi.

Az Európai Tanács (50. cikk) felszólította az Unió főtárgyalójának szerepét ellátó Bizottságot, illetve az Egyesült Királyságot, hogy zárják le a munkát a kilépéssel kapcsolatos valamennyi – többek között az első szakaszban még nem érintett – kérdést illetően, rögzítsék az elért eredményeket és kezdjék el a kilépésről rendelkező megállapodás érintett részeinek megszövegezését. Az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a második szakaszra tervezett tárgyalások előrehaladásának feltétele az első szakaszban vállalt kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása és azok jogi rendelkezésekbe való mielőbbi pontos átültetése.

Az Európai Tanács (50. cikk) 2017. április 29-i iránymutatásai, valamint a 2017. május 22-i tanácsi tárgyalási irányelvekben a tárgyalások lefolytatására vonatkozóan megállapított általános elvek és eljárási szabályok továbbra is teljes egészükben alkalmazandók a tárgyalások e szakaszára is.

A kilépésről rendelkező megállapodás tervezetének szövege ITT elolvasható.