Az Adidas megakadályozhatja a cipőkön elhelyezett, két párhuzamos sávból álló megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozását. A jelen ügyben a bejelentett védjegyek tisztességtelenül kihasználhatják az Adidas – cipőkön elhelyezett, három párhuzamos sávból álló – korábbi védjegyét – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2009-ben és 2011-ben a belga Shoe Branding Europe nevű cég két európai uniós védjegy (az ábrázolást lásd alább balra) lajstromozását kérte az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalától (EUIPO)1, az egyik védjegy esetében cipőáruk, a másik esetében pedig munkavédelmi cipők tekintetében. A német Adidas nevű cég felszólalást terjesztett elő e védjegyek lajstromozásával szemben, többek között az alább jobb oldalon ábrázolt egyik védjegyére való hivatkozással: 

 

2015-ben, illetve 2016-ban hozott határozataival az EUIPO helyt adott az Adidas felszólalásainak és megtagadta a Shoe Branding Europe által bejelentett két védjegy lajstromozását. 

Az EUIPO közelebbről úgy vélte, hogy figyelemmel az ütköző védjegyek bizonyos mértékű hasonlóságára, az e védjegyekkel jelölt áruk azonosságára2, illetve hasonlóságára3, valamint az Adidas korábbi védjegyének komoly jóhírnevére, fennáll a veszélye annak, hogy az érintett közönség kapcsolatot létesít az ütköző védjegyek között, és hogy a bejelentett védjegyek használata – amelynek a jelen esetben nem volt alapos indoka – tisztességtelenül kihasználja az Adidas védjegyének jóhírnevét. 

Mai ítéleteiben az Európai Unió Törvényszéke elutasítja a Shoe Branding Europe által az EUIPO két határozata ellen előterjesztett kereseteket, és helyben hagyja az említett határozatokat.  
A Törvényszék szerint az EUIPO nem vétett értékelési hibát, amikor úgy vélte, többek között, hogy i. valószínű, hogy a bejelentett védjegyek használata tisztességtelenül kihasználja az Adidas védjegyének jóhírnevét, és hogy ii. a Shoe Branding Europe nem bizonyította alapos ok fennállását a bejelentett védjegyek használatához. 

Ami a Shoe Branding Europe által 2009-ben cipőáruk tekintetében bejelentett védjegyet illeti, emlékeztetni kell arra, hogy a Törvényszék ezzel kapcsolatban már másodszor hoz ítéletet. Ugyanis, 2015. május 21-i ítéletében4 a Törvényszék hatályon kívül helyezte az EUIPO egyik korábbi határozatát, amely – tévesen – az ütköző védjegyek hasonlóságának teljes hiányát állapította meg. Ezt az ítéletet a Bíróság a 2016. február 17-i végzésével5 helybenhagyta.

________________________________________________________________________________

1Akkoriban a Hivatalt még Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (OHIM) hívták.

2A cipőárukat illetően.

3A munkavédelmi cipőket illetően.

4A Törvényszék 2015. május 21-i adidas kontra OHIM ítélete (T-145/14).

5A Bíróság 2016. február 17-i Shoe Branding Europe kontra adidas végzése (C-396/15 P).