A kormány felhatalmazása alapján Trócsányi László igazságügyi minisztercsütörtökön benyújtotta a kormány alkotmányértelmezést kérő indítványát az Alkotmánybírósághoz.

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye:

Magyarország az Európai Unió tagja és az európai egység sokszínűségét vallja. A migrációs válság kihívások elé állítja a nemzetállamokat és magát az Európai Uniót is. A migráció kezelését érintően eltérő álláspontok és javaslatok jelennek meg, melyek érinthetik a tagállamok szuverenitását, nemzeti önazonosságát is.

A kormány álláspontja egyértelmű. Az Alaptörvény értelmében Magyarország független és demokratikus jogállam, a közhatalom forrása a nép. Minden olyan európai uniós javaslat, amely a magyar hatóságok közreműködése nélkül végső soron Magyarország lakossága összetételének megváltozatását eredményezheti, Magyarország függetlenségét és önazonosságát veszélyeztetheti.

Figyelemmel arra, hogy a migrációt érintő európai uniós tervek és elképzelések összefüggésben állnak az Alaptörvény egyes rendelkezéseivel, elkerülhetetlenül szükséges, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt alkotmányértelmező hatáskörében, a kormány indítványa alapján foglaljon állást arról, hogy a független, demokratikus jogállami létnek vannak-e olyan alapelemei, amelyek sérthetetlenek.

A kérdés belső jogi szempontból történő, egyértelmű tisztázása az Alaptörvény értelmezésével lehetséges, ezért a kormány négy kérdésben kéri a testület állásfoglalását. A beadvány az Igazságügyi Minisztérium honlapján már elérhető.