Dr. Bagossy Mária, a Debreceni Törvényszék bírósági fogalmazója 2017-ben jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra. ”A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: A szabadságvesztés és a kínzás tilalma” című dolgozatával a Büntető jogi szekció bírósági tagozatában első helyezést ért el. Pályamunkájáról és a pályázaton szerzett tapasztalatairól beszélt.

Miért indult a Mailáth György Tudományos Pályázaton?

Egyetemi éveim alatt számos versenyen, pályázaton indultam, például az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy a Kozma Sándor pályázaton, valamilyen oknál fogva azonban mindezek közül kimaradt a Mailáth György pályázat. A kiírással szinte egy időben, 2017. június 1-jén kezdtem dolgozni a Debreceni Járásbíróságon bírósági fogalmazóként, és bizonyítani is szerettem volna az új munkahelyemen.

Mi volt a témaválasztásának apropója?

Jelenleg a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola II. éves, levelező tagozatos PhD hallgatója vagyok. A doktori képzés, illetve a kutatási témám keretében a kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának érvényesülését vizsgálom a magyar büntetőjog vonatkozásában. Ebből fakadóan igyekeztem olyan témát találni a pályázati kiírásban, amely illeszkedik a PhD kutatásomhoz. Az általam választott, „A büntetőjogi szankció korlátai a nemzetközi jogban és az alkotmányjogban” című téma ideális volt ehhez, hiszen rendkívül tágan értelmezhető, ugyanakkor a pályázat terjedelmi korlátai szükségessé tették a specifikációt. Ezért kizárólag a szabadságvesztés büntetéssel foglalkoztam, annak is mindössze egy korlátjával, a kínzás és az embertelen, megalázó bánásmód abszolút tilalmával, kitérve mind az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), mind a hazai bíróságok kapcsolódó gyakorlatára. 

Tapasztalatai alapján mit tanácsol a jövőbeni pályázóknak?

A jövőbeni pályázóknak azt tudom tanácsolni, hogy türelemmel fogjanak neki a dolgozat megírásának. Én talán egész júliusban a témaválasztáson gondolkodtam, majd amikor elkezdtem a szakirodalmi forrásokat összegyűjteni, valamint az EJEB-ítéleteket olvasgatni, jöttem rá, hogy a karakterek száma nem fogja megengedni például a kiutasítás vagy a kényszergyógykezelés mint büntetőjogi szankciók bemutatását. A téma teljes körű átgondolása és az olvasottság, tájékozottság előfeltétele a pályázat megírásának.