A V4-országok kormányai nem értenek egyet az Európai Bizottság azon javaslatával, amely a kiküldetésről szóló irányelv módosítását célozza, nevezetesen azzal, hogy azt terjesszék ki a nemzetközi közúti közlekedésre, a szállítmányozási ágazatra – mondta Varga Mihály nemzetgazdaság miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, a V4-államok munkaügyi miniszteri találkozóját követően.

A tanácskozáson Varga Mihály mellett Branislav Ondrus, Szlovákia Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma államtitkára, Marie Bílková, a Cseh Köztársaság munka- és szociális ügyek miniszterének államtitkára és Marcin Zieleniecki, Lengyelország munka-, családügyi és szociálpolitikai miniszterének államtitkára vett részt.

Varga Mihály elmondta: a V4-államok komoly kételyeket fogalmaztak meg azt illetően is, hogy szükség van-e a tervezett európai munkaügyi hatóság létrehozására. A V4-ek szerint a tervezett új intézmény a bürokráciát szélesítené ki, újabb akadályokat állíthatna fel az uniós tagállamok munkavállalói számára.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta: Magyarország számára kiemelten fontos a munkavállalóinak védelme, ezért Magyarország teljes mértékben átvette a magyar jogrendszerbe a kiküldetésre vonatkozó szabályokat. Az Európai Bizottság új, elfogadás előtt álló módosító javaslata a szolgáltatások nyújtása szabadságának mesterséges korlátozását tartalmazza, ezért Magyarország ezt az uniós bizottsági javaslatot határozottan elutasítja – szögezte le.

A magyar kormány álláspontja az, hogy a kiküldetési irányelv, azaz a magyar munkavállalók külföldi munkavállalására szóló szabályok hatálya ne terjedjen ki a nemzetközi közúti közlekedési szektorra. A tervezett uniós módosításról teljes a nézetazonosság a V4-országok részéről – hangsúlyozta Varga Mihály.

A nemzetgazdasági miniszter szerint az uniós módosítás a határon átnyúló szolgáltatást végző magyar kis- és középvállalkozásokat kiszorítaná az EU belső piacáról.

Varga Mihály közölte: a magyar kormány kritikusan áll az EU tervezett munkaügyi hatóságának felállításához is. Nem látszik tisztán, hogy mire terjedne ki az új intézmény jogköre, felügyelete, félő, hogy a leendő hatóság újabb akadályokat gördítene a munkaerő szabad áramlása elé.

Kiemelte: Magyarország a rendelkezésre álló minden jogi, politikai és kommunikációs eszközzel fellép a tagállami hatáskörök csorbítására irányuló szándékokkal szemben, az ilyen irányú uniós bizottsági törekvések ellen.

Branislav Ondrus, Szlovákia Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma államtitkára hangsúlyozta: nagyra értékeli a V4-országok együttműködésén belül az aktív magyar elnökséget. A kiküldetési szabályok tekintetében kulcsfontosságú, hogy ne legyen a kiküldött munkavállaló hátrányára – jelezte.

Kiemelte: a szlovák kormány azokat a szabályokat támogatja, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy a kiküldetéssel visszaéljenek akár a bérharcok területén. Hozzátette: azt szeretnék, hogy a kiküldetés olyan eszköz legyen, amely nemcsak a gazdasági, hanem a szociális konvergenciát is támogatja az Európai Unión belül. A kiküldetések megmutatták, néha felmerül az, hogy az EU keleti részének érdekeit nem tartják megfelelően tiszteletben – mutatott rá Branislav Ondrus.

Szlovákia elutasítja, hogy az általános kiküldetési szabályok a közlekedés, a szállítás területére is vonatkozzanak – nyomatékosította Branislav Ondrus.

Rámutatott: a szlovák kormány szerint egyelőre nagyon kevés információ áll rendelkezésre arról, milyen feladatot kapna a felállítandó európai munkaügyi hatóság.

Marie Bílková, a Cseh Köztársaság munka- és szociális ügyek miniszterének államtitkára is osztotta a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban a kollégái által megfogalmazott aggályokat.

Marcin Zieleniecki, Lengyelország Családügyekért, Munkaügyekért és Szociális Politikáért felelős Minisztériuma államtitkára kiemelte: a V4-államok közös fellépését, együttgondolkodását bizonyítja, hogy a budapesti tanácskozáson a munkaügyi tárcák képviselőinek mindegyike egyértelműen negatívan nyilatkozott arról, ahogy az EU Bizottsága módosítani kívánja a kiküldetési irányelvet. Azt bírálják a V4-ek, hogy a kiküldött dolgozókról szóló direktívát az EU ki akarja terjeszteni a szállítási ágazatra – jelezte.

Ezeket a javaslatokat nem lehet megvalósítani, végrehajthatatlanok a szállítmányozásban, azért, mert a szállításban állandóan munkahelyet változtat a munkavállaló, ezért a direktíva alkalmazására rendelkezésre álló idő igen változó – mutatott rá a lengyel kormány államtitkára.