egy politikai párt, mint jelölő szervezet fordult alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz, arra hivatkozva, hogy a Kúria támadott döntése sérti a véleménynyilvánítási szabadságát, valamint a tisztességes bírósági tárgyaláshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a panaszt befogadta, az érdemi vizsgálat folyamatban van. Mivel azonban a Kúria támadott döntésének végrehajtása az alkotmánybírósági vizsgálat alatt is korlátozza az indítványozó jogszerűen végzett kampánytevékenységét, az Alkotmánybíróság mai végzésében felhívta a Kúriát a Kvk.VI.37.414/2018/2. sorszámú végzése végrehajtásának felfüggesztésére.

A Kúria támadott végzése megállapította, hogy a jelölő szervezet által kiadott plakát sérti a választás tisztaságára, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, így a plakát kiadóját eltiltotta a további jogsértéstől. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése nyomán az érintett jelölő szervezet kampánytevékenysége még a 2018-as országgyűlési választás előtt korlátozottá válhat.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint az Alkotmánybíróság a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívhatja fel a bíróságot akkor, ha az a várható döntésre tekintettel, súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében indokolt. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel felhívta a Kúriát a Kvk.VI.37.414/2018/2. sorszámú végzése végrehajtásának felfüggesztésére. A végzéshez különvéleményt csatolt Stumpf István alkotmánybíró.

Az Alkotmánybíróság végzésének teljes szövege elérhető az Alkotmánybíróság honlapján.