A fogyasztó pontosan arra a zónára indította el a mobilparkolást, amelyet a mobilapplikáció felajánlott, mégis büntetést kapott. Egy másik ügyben az autós elfelejtett jegyet venni, és halogatta a befizetést, ezért már közel húszezres, emelt összegű bírságot kellett befizetnie. A Budapesti Békéltető Testület gyakran találkozik olyan esetekkel, amelyekből jól látszik, hogy a fogyasztók nincsenek teljesen tisztában a parkolási szabályokkal. Épp ezért ajánlással segíti az autósokat, mire figyeljenek a büntetés elkerülése érdekében, vagy pedig, ha már a pótdíjazás megtörtént.

A fogyasztók és vállalkozások közötti, parkolási büntetésekből fakadó vitás esetek visszatérőek a Budapesti Békéltető Testület előtt és jól mutatják, hogy nem nélkülözhető a körültekintő fogyasztói magatartás a parkolójegy megváltásakor, és azt követően sem.

Mire figyeljünk a parkolójegy megváltása előtt?

Nagyon fontos, hogy a fogyasztók előzetesen tájékozódjanak, ha ismeretlen helyen parkolnak. Ugyanis a parkolási előírások helyi szinten, azaz településenként (a fővárosban pedig kerületenként) eltérnek, így az is, hogy mennyi a parkolás díja vagy épp, hogy van-e méltányosság akkor, ha a fogyasztó figyelmetlen és például téves rendszámot ad meg. De a fizetős várakozási helyek is változhatnak időközben: mindezekről az önkormányzatok döntenek. Egy adott várakozási zónát a „Várakozási övezet zóna” c. tábla jelöl, ezek mindig a konkrét parkolási zónába bevezető útszakasz elején találhatóak meg, ha pedig a zóna fizetős, az a kiegészítő táblán kerül feltüntetésre.

Sokan például nem tudják azt, hogy egy adott parkolóhelyen általában nem lehet bármeddig várakozni még fizetés ellenében sem. Az ilyen zónában, amennyiben nem fizetett a fogyasztó egyáltalán a parkolásért sem, pedig kellett volna, akkor egyrészt pótdíjazzák, de ha a megengedett időn túl várakozik, akkor pedig még emellé közigazgatási bírságot is kaphat.

Leggyakrabban a fogyasztók automatából vagy pedig mobilparkolás útján fizetik ki a jegyet, azonban ezeknél is több dologra kell ügyelni.

1. Attól még, hogy az adott parkoló-automata nem működik, ugyanúgy meg kell fizetnie a fogyasztónak a parkolás árát! Ha ezt nem teszi meg, büntetést kaphat teljesen jogosan. Ilyenkor tehát érdemes egy másik automatát keresni, ami működik, vagy pedig javasolt mobilparkolás útján rendezni a parkolójegyet. A helyben rendelkezésre álló jegyváltási lehetőségekről az érintett parkolócég is tájékoztatást tud adni az automatán jelzett elérhetőségeken. Mindenképp meg kell győződni például arról is, hogy a megfelelő automatából veszik-e meg a fogyasztók a jegyet, amely tényleg az adott zónára vonatkozik! A fővárosban pedig ügyelni kell arra is ezt követően, hogy a jegyet az első szélvédő mögött, kívülről jól láthatóan helyezzék el a fogyasztók, ott is olyan helyen, ahol az érvényességi idő jól olvasható!

2. Mobiltelefonos fizetésnél több olyan eset előfordult, hogy a kényelmi szolgáltatást nyújtó mobilapplikációkban feltétel nélkül megbíztak a fogyasztók, ám az téves zónát jelölt meg tartózkodási helyként, így pedig nem is a helyes zónára történt a fizetés. Ennek az eredménye ismét pótdíj. Ezért ebben az esetben sem lehet eltekinteni attól, hogy a fogyasztó meggyőződjön az applikáció által felkínált zóna helyességéről!

Ugyancsak a mobilparkolásnál fordul elő gyakran, hogy az autós például eltéveszti a rendszám karaktereit, vagy épp véletlenül egy a családban használt másik gépjármű rendszámát tünteti fel a fizetéskor. Ilyenkor nincs automatikus méltányosság, ugyanis településenként eltérő az, hogy milyen konkrét esetekre biztosítanak az adott önkormányzatok mentesülési lehetőséget. Ilyen eset lehet például a rendszám esetében az egy vagy két karakter eltévesztése (de külön méltányossági ok lehet az is épp, ha esetleg a fogyasztó kórházi kezelésen volt és közben büntették meg).

Arra sem árt ügyelni, és sokszor előfordult a Budapesti Békéltető Testület előtti fogyasztói kérelmek szerint, hogy a panaszos nem várta meg a fizetés sikerességét visszaigazoló SMS-t, és csak később derült ki számára, miszerint egyenlege lemerült vagy épp hogy a rendszer átmeneti karbantartása miatt nem sikerült a parkolás megindítása. Ezeknek a vége pedig ugyancsak pótdíjazás lehet. Ugyancsak körültekintésre int annak a fogyasztónak a példája, akit megkért egyik családtagja, hogy vegyen számára mobiltelefonjával SMS-ben parkolójegyet. Ezt a panaszos meg is tette, és csak később szembesült azzal, hogy ezzel együtt a saját parkolása leállt, aminek ismét büntetés lett a következménye. 

Ha már büntetést kaptunk…

Fontos, hogy a büntetésről szóló értesítést mindig a jármű szélvédőlapján vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyeznie a parkolótársaságnak! Közel sem mindegy, hogy a büntetést hány napon belül rendezi a fogyasztó. Nagyon sokszor előfordul, és a Testület előtti tapasztalatok szerint az autósok nem tudnak arról, hogy 15 napon túli befizetés esetén már emelt összegű pótdíjat kell befizetni, amely akár húszezer forintos összegre is rúghat. Így lesz a párszáz forintos jegyből sokszoros büntetés. Ilyenkor ugyanis már az egyórás várakozási díj negyvenszeresét kell megfizetni. Ellenben, ha 15 napon belül kerül sor a büntetés kiegyenlítésére, akkor annak összege csak az adott napon belüli díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj.

A parkolótársaságokra egyúttal szigorú értesítési rend vonatkozik. Ha ugyanis a parkolás árát és a büntetést sem fizette meg a fogyasztó, úgy az érintett parkolás időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül meg kell küldeniük a jármű üzembentartója számára a fizetési felszólítást, postai küldeményként vagy más egyéb igazolható módon. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy adott esetben a fizetési felszólítás megalapozatlan lehet. Ez alól is van azonban kivétel: ide tartozik az az eset, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat elmulasztotta bejelenteni és emiatt a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre. Ez utóbbi esetben a hatvan napos határidő már nem jogvesztő.

Mikor kell törölni a fogyasztóra kiszabott parkolási büntetést?

Van néhány eset, amikor a fogyasztók utólag mentesülhetnek a parkolási büntetés befizetése alól. Ezekről sem mindig tudnak a panaszosok. Így például a fővárosban, ha megvette a fogyasztó a parkolójegyet, és azt el is helyezte a szélvédő mögött jól láthatóan, de mégis büntetést kapott, akkor kérheti ennek a törlését, amennyiben az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő. Ezt a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni, de a bemutatás lehetőségéről, annak pontos módjáról, így például, hogy azt e-mailben is elfogadják-e, érdemes előre tájékozódni. Ugyanígy, szintén Budapesten, ha az érvényes mobiltelefonos parkolás ellenére kapott a fogyasztó büntetést, és 5 percnél hosszabb idő nem telt el az ellenőrzés időpontja és a mobilparkolás érvényességének kezdő időpontja között, akkor a visszaigazoló SMS bemutatásával lehet kérni a törlést. A fenti esetekben nincsen semmilyen határidő a bemutatásra, azt korlátlanul meg lehet tenni.

Egy másik fajta türelmi idő ugyanúgy él, és ez már nem csak a fővárosban, hanem egész Magyarország területén. Ha ugyanis a fogyasztó már leparkolt, meg is vette a parkolójegyet, de az időközben lejárt, bizonyos ideig nem lehet büntetni. A pótdíjat ugyanis ebben az esetben csak akkor lehet kiszabni, amennyiben már 5 perccel túllépték az egy óránál rövidebb kifizetett várakozási időt, illetve, ha a kifizetett várakozási idő egy órára vagy ennél is hosszabb időre szólt, akkor csak a 15 perccel történő túllépés esetén van mód a pótdíjazásra. Fontos viszont, hogy az újabb parkolójegy megváltásával nem lehet az 5 perces türelmi időt 15 percesre meghosszabbítani, hanem mindig az utolsó parkolójegy érvényességének hossza számít.

Olyan példa is többször előfordult a Budapesti Békéltető Testület előtt, hogy a fogyasztó autóját ellopták és azzal nagy összegű parkolási bírságot halmoztak fel, amelyet a parkolótársaság a kérelmezőtől követelt, hogy fizessen meg. Az ilyen és ehhez hasonló esetek megelőzése érdekében a rendőrségnél haladéktalanul be kell jelenteni a lopást! Ha ugyanis a fogyasztó igazolja, hogy feljelentést tett, akkor mentesül a követelés kifizetése alól.

Habár nem gyakori, de az is előfordul, hogy a fogyasztón akár három-négy évvel korábbi büntetést akarnak behajtani. Az ilyen esetekkel kapcsolatosan fontos tudni, hogy hiába egy év az elévülési idő a parkolásnál, ez még önmagában nem eredményezi a büntetés automatikus törlését. A már elévült követelést ugyanis a parkolótársaság követelheti közvetlenül a fogyasztótól, bírósági eljárásban viszont azt már nem érvényesítheti. Ilyenkor tehát a fogyasztó elévülési kifogással élhet akár a békéltető testületi eljárásban, akár a polgári bíróság előtt. Nem szabad elfelejteni végül azt sem, hogy a fentieken túl is, a helyi önkormányzatok biztosíthatják bizonyos esetekre a méltányosságot és ezzel a büntetés törlését. Érdemes ezért rögtön a pótdíjazást követően utánanézni a fogyasztóknak, van-e bármilyen egyéb, méltányossági lehetőség!

A fentiek jól mutatják, a fogyasztók maguk is sokat tehetnek azért, hogy a kellő körültekintéssel elkerüljék a parkolási pótdíjakat, ha pedig a baj már megtörtént, akkor pedig még ugyanúgy lehet megoldás a büntetés törlésére! Amennyiben viszont panaszukat elutasították, bátran forduljanak a Budapesti Békéltető Testülethez, amelynek ingyenes, gyors eljárásában számos alkalommal születik egyezség a parkolási vitákban is.

A Budapesti Békéltető Testület 1/2018. számú ajánlása a parkolási szolgáltatás kapcsán elvárt fogyasztói és szolgáltatói magatartásról ITT elolvasható!