A megnövekedett számú poggyászkésések miatt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) felhívja az utazni vágyók figyelmét: nem csak a poggyászok sérülése, elvesztése, hanem késése esetén is jár kártérítés! Ennek feltétele, hogy írásban bejelentsék igényüket a légi fuvarozó részére legkésőbb a poggyász kiszolgáltatása napjától számított 21 napon belül.

A FEOSZ határozott álláspontja szerint: tömeges esetek felelős légifuvarozók esetében nem fordulhatnak elő! Nem tisztességes az eljárás, ha gazdasági érdekek miatt az utasok részére nem biztosítottak a légifuvarozó, így a Ryanair szerződésben vállalt, az utasok által megfzetett  szolgáltatásai.

A Montreali Egyezmény szigorú felelősségi szabályokat állapít meg többek között a fenti esetekben. Az egyezmény előírja, hogy a poggyászszállítás során bekövetkező megsemmisülés, elvesztés, kár vagy késedelem esetén a fuvarozó felelőssége utasonként 1000 különleges lehívási jogra (SDR) korlátozódik. Kivétel, ha az utas, amikor az ellenőrzött poggyászt a fuvarozónak átadta, külön kiszolgáltatási érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette. Ebben az esetben a fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel, hacsak nem bizonyítja, hogy ez az összeg a feladónak a kiszolgáltatáshoz fűződő tényleges érdekét meghaladja.

Az SDR, azaz a különleges lehívási joggal kapcsolatban említett összegek esetében a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által meghatározott különleges lehívási jog alkalmazandó. Így ezen összegeket kell a nemzeti valutákra átváltani. Jelenleg 1 SDR, kb. 390 Ft.

Ez tehát a kártérítési összeg maximuma, azonban ennek csak töredék összegét szokták a légi fuvarozók megfizetni. Ugyanis az utasnak kell bizonyítania, hogy pontosan mekkora kár érte. Ezt pedig sokszor nehéz összegszerűsíteni és bizonyítani. Fontos, hogy ha a csomag késése miatt bármit vásárolnunk kell, arról kérjünk számlát, hogy utóbb azt be tudjuk nyújtani.

A fogyasztóvédők szerint elég kicsi az esély arra, hogy az utasok valóban kapnak kártérítést. A Ryanair-nek ugyanis nincs telefonos magyar nyelvű ügyfélszolgálata, nincs magyarországi fióktelepe, vagy legalább egy kézbesítési címe, ahova fordulhatnának a magyar utasok. A tapasztalatok szerint számtalan különféle mondvacsinált indokkal utasítja el a panaszokat a Ryanair.

A jogszabály szerencsére meghatározza, hogy mikor mentesül a fuvarozó. Főszabály szerint a fuvarozó viseli a felelősséget azért a kárért, amelyet az utasok, a poggyász vagy az áru légi fuvarozása során előállt késedelem okozott. Kizárólag akkor nem terheli felelősség a késedelem miatt bekövetkezett kárért, ha bizonyítja, hogy ő maga, az alkalmazottai és megbízottai minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtettek a kármegelőzés érdekében, vagy azt bizonyítja, hogy lehetetlen volt, hogy ő maga, az alkalmazottai vagy megbízottai ilyen lépéseket tegyenek.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége évek óta szorgalmazza, hogy a kormány készítse el az új fogyasztóvédelmi politikáját. Fontos elsőként lenne annak meghatározása, hogy pontosan mely területek fogyasztóvédelmi szabályozását kell felülvizsgálni. Például a fogyasztóvédelmi törvényben a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások esetében szigorú szabályokat találunk az ügyfélszolgálatok működtetésével kapcsolatosan, legyen szó személyes panaszkezelésről, vagy az öt percen belüli kötelező élőhangos telefonos elérhetőségről. Hasonló előírásokra lenne szükség a légi társaságok vonatkozásában is.