Az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően az Airbnb elkötelezte magát amellett, hogy módosítja a szerződéses feltételeit és az árait átláthatóbban tünteti fel. A vállalatnak 2018 végéig kell kiigazítania ennek megfelelően a honlapja valamennyi uniós nyelvi változatát.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „Az online szereplők forradalmasították az utazás és a szállásfoglalás módját, a nyaralás során szerzett tapasztalatainkat. Ugyanakkor maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat, és vállalniuk kell a felelősséget, ha a dolgok rosszra fordulnak. Az uniós fogyasztókat azonban jogok illetik meg, akár online, akár hagyományos úton vásárolnak. Nagy örömömre szolgál, hogy az Airbnb hajlandó megtenni a szükséges változtatásokat a teljes átláthatóság biztosítása érdekében, lehetővé téve a fogyasztók számára annak megértését, hogy pontosan mit fizetnek ki. Ez a fellépés az online fogyasztók fokozottabb védelmét célzó nagyobb törekvések részét képezi. Ennek jegyében tettünk javaslatot néhány hónapja a fogyasztóvédelmi szabályok szigorítására az »Új megállapodás a fogyasztói érdekekért« elnevezésű kezdeményezés keretében.”

Az árak átláthatósága és az egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Az Airbnb kötelezettséget vállalt arra, hogy a foglalás teljes árát tünteti fel, amely magában foglalja a fizetendő egyéb díjakat – például a szolgáltatási és takarítási díjakat – is. Amennyiben a végső árat nem lehet előzetesen kiszámítani, egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy adott esetben további díjak merülhetnek fel.

Az Airbnb emellett vállalta annak egyértelműsítését is, hogy az adott ajánlatot magánvendéglátó vagy szakember nyújtja-e, mivel eltérő fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk.

A szerződési feltételek pontosítása és a jogellenes szerződési feltételek eltávolítása

Az Airbnb kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatási feltételeit számos ponton megváltoztatja, ezáltal összhangba hozva azokat az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal:

  • egyértelmű lesz, hogy a fogyasztók valamennyi rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vehetnek, és különösen élhetnek azzal az alapvető törvényes jogukkal, hogy személyes kár vagy egyéb kár esetén pert indítsanak a vendéglátó ellen;
  • az Airbnb egyértelművé teszi a fogyasztók számára, hogy jogukban áll eljárást indítani az Airbnb ellen a lakóhelyük szerinti ország bíróságai előtt;
  • az Airbnb köteles tájékoztatni a fogyasztókat, ha úgy dönt, hogy felmondja a szerződést vagy törli a tartalmat, és adott esetben lehetőséget kell biztosítania a fogyasztók számára a jogorvoslatra és a kártérítésre.

A következő lépések

A vállalat várhatóan véglegesíti javaslatait, és 2018. december végéig bevezeti az EU/Európai Gazdasági Térség valamennyi nyelvi változatába a végrehajtott változtatásokat. Meg nem felelés esetén a fogyasztóvédelmi hatóságok dönthetnek úgy, hogy jogérvényesítési intézkedésekhez folyamodnak.

Háttér

Az Airbnb a Bizottsággal és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságokkal folytatott találkozóján ismertette szerződéses feltételeinek változásait, valamint az árakra vonatkozó információk új feltüntetési módját.

A fogyasztóvédelmi együttműködési (CPC) hálózat a norvég fogyasztóvédelmi hatóság (Forbrukertilsynet) koordinálásával közös értékelést (közös álláspont) végzett az Airbnb üzleti gyakorlatairól. A hatóságok felszólították az Airbnb-t, hogy augusztus végéig javasoljon részletes megoldásokat arra vonatkozóan, hogy miként hozza összhangba a magatartását az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal. Az Európai Bizottság elősegítette ezt a fellépést.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai végrehajtó hálózaton belül kapcsolja össze. E hálózat keretében valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy nyújtson segítséget az uniós fogyasztóvédelmi jog határokon átnyúló megsértésének megszüntetéséhez.

Az együttműködés különféle uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítése céljából indítható el, ilyenek például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, a fogyasztók jogairól szóló irányelv vagy a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv.