Az Európai Unióban a nők még ma is átlagban 16,2%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Az Egyenlő Díjazás Napja az idei évben november 3-ra esik. A dátum azt az időpontot jelzi, amelytől a nők a férfi kollégáikhoz képest szimbolikusan nem kapnak fizetést a munkaév hátralévő 16%-os részére.

E nap kapcsán Frans Timmermans első alelnök, továbbá Marianne Thyssen és Věra Jourová biztos a következő együttes nyilatkozatot tette:

„A nők és a férfiak egyenlők egymással. Ez az EU egyik alapértéke. A nők azonban még napjainkban is két hónapig lényegében ingyen dolgoznak férfi kollégáikhoz képest. Ez a helyzet elfogadhatatlan.

A nők 16,2%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. A nemek közötti bérszakadék nem csupán elvben tisztességtelen, hanem a gyakorlatban is. A nőket bizonytalan helyzetbe kényszeríti életpályájuk során, sőt nyugdíjba vonulásuk után még inkább, tekintettel a nemek közötti 36,6%-os nyugdíjkülönbségre.

Bár az egyenlőtlenségi probléma azonnali megoldására nincs mód, bizonyos lépésekkel konkrét változások érhetők el. A Bizottság számos javaslatot terjesztett elő a munkahelyi és a magánéleti egyenlőtlenségek kezelésére. Itt az ideje, hogy a konkrét eredmények elérése érdekében az Európai Parlament és a Tanács lépjen ezekben a kérdésekben, például a dolgozó szülők és gondozók szülői szabadsággal kapcsolatos jogainak bővítésével.

A ma közzétett új adatok megerősítik a munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos európai bizottsági jogalkotási javaslatok mielőbbi elfogadásának szükségességét. Az európai polgárok harmada nem tudott családi szabadságot kivenni tavaly, és tíz férfiból mindössze négy vett igénybe (vagy tervez igénybe venni) szülői szabadságot. Ez nem méltányos, és nem is fenntartható.”

Háttér

A bérszakadék mögött több tényező húzódik meg: a nők gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben, nehezebben kerülnek vezető pozícióba, alacsonyabb fizetéssel járó ágazatokban dolgoznak, és gyakran elsődleges felelősséget vállalnak a család gondozásáért. E tényezők kezelésének egyik módja a család és munkahely közötti egyensúly javítása, ami a Bizottság irányelvjavaslatának elfogadásával érhető el.

 A szociális jogok európai pillérével összefüggésben a Bizottság intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a dolgozó szülők és gondozók előmenetele biztosított legyen, és eközben lehetőségük nyíljék családjuk gondozására is. A munka és a magánélet közötti egyensúlyt elősegítő bizottsági javaslat része az a jog, hogy az apák a gyermekük születésekor legalább 10 napos szabadságot vehessenek igénybe. A fizetett szülői szabadság a nők és férfiak számára egyenlő, nem átruházható joggá válna, ami erős ösztönzést jelentene a férfiak számára e lehetőség kihasználására, szemben azzal, hogy a nők hosszú ideig szüneteltetik karrierjüket, miközben a férfiak gyorsan visszatérnek a munkába. Az intézkedés végül a nők munkaerőpiaci részvételét is növelni fogja. Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott tárgyalások folyamatban vannak, és az év végéig elérhető a megállapodás. A Bizottság minden felet arra ösztönöz, hogy ambiciózus kompromisszumra törekedjen.

A közzétett új Eurobarométer-adatok aláhúzzák e jogalkotási javaslat mielőbbi véglegesítésének fontosságát. Emellett a Bizottság tavaly előterjesztette a nemek közötti bérszakadék kezelésére irányuló cselekvési tervet, amelynek célja az egyenlőtlenséghez hozzájáruló különböző tényezők elleni küzdelem.

Eurobarométer felmérés a munka és a magánélet közötti egyensúlyról

Az Egyenlő Díjazás Európai Napja alkalmából az Európai Bizottság közzé tete azt az Eurobarométer felmérést, amely bemutatja, hogyan vélekednek az európai polgárok a munka és a magánélet közötti egyensúlyról. A felmérés eredményei, a kapcsolódó infografkák és az országonkénti tájékoztatók ITT megtekinthetők.

Uniós cselekvési terv a nemek közötti bérszakadék kezelésére

A Bizottság 2018–2019-re szóló cselekvési tervet fogadott el a nemek közötti bérszakadék kezelésére. A terv nyolc kulcsfontosságú cselekvési területet határoz meg. Ez idáig 3,3 millió eurót költött az EU olyan projektek támogatására, amelyek célja a pályaorientációval és a pályaválasztással kapcsolatos sztereotípiák elleni küzdelem. A következő hetekben a Bizottság nyilvános konzultációt indít a célok elérését elősegítő ötletek összegyűjtésére és annak felmérésére, hogy hogyan működnek a gyakorlatban az egyenlő bérezést előíró jogszabályok. A Bizottság javaslatot tett országspecifikus ajánlásokra, valamint az európai szemeszter keretében elfogadandó, a nemek közötti bérszakadékról szóló visszajelzések készítésére is.

A Bizottság megkezdte a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló irányelv értékelését is. Az értékelés többek között az érdekelt felekkel, különösen a szociális partnerekkel és a tagállamokkal folytatott megbeszéléseken fog alapulni. Novemberben nyilvános online konzultáció indul.