A Veszprém Megyei Főügyészség indítványára a bíróság 68 000 000 forint Magyar Állam javára történő megfizetéséről rendelkezett egy német állampolgár és a megbízásából Magyarországon termőföldet felvásároló magyar állampolgárok közötti kártérítési perben. Az ítélet nem jogerős.

A tényállás lényege szerint a német férfi még az 1990-es években határozta el, hogy Magyarországon lótenyésztéssel, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, bár tudta, hogy hazánkban mezőgazdasági ingatlan tulajdonjogát nem szerezheti meg. A férfi bízott abban, hogy Magyarország uniós csatlakozásával az akadály elhárul, Németországban pedig olyan jogi tanácsot kapott, hogy ún. vagyonkezelői szerződések révén a használatába kerülhetnek a földterületek. 1999-ben ezért megállapodott egy Veszprém megyei férfival, aki vállalta, hogy a tiltó rendelkezéseket megkerülve, a termőföldek megszerzésében közreműködik.

Megállapodásuk nyomán közel 1000 ha földet vásároltak, melyek tulajdonjoga a  magyar férfi és családtagjai nevére került bejegyzésre. A vásárláshoz szükséges pénzt minden esetben a német férfi adta, aki a földeken egy, a magyar férfival közösen alapított cégen keresztül gazdálkodott.

A külföldi fél látva, hogy a földszerzést a magyar jogszabályok továbbra sem teszik lehetővé, elhatározta, hogy felhagy a gazdálkodással, és értékesíti a termőföldeket, amely 2014-ben megtörtént. A német állampolgár és az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett magyar eladók között azonban a vételárral kapcsolatos elszámolásra nem került sor, és a német férfi peres úton követelte a pénzt az üzlettársától, illetve annak családtagjaitól.

Az ügyész e polgári perben lépett fel, és az ügyletkötések idején hatályos törvényi rendelkezések alapján indítványozta, hogy a bíróság a tiltott szerződést kötő félnek visszajáró, az ingatlanvagyon értékesítéséből származó vételárat az állam javára ítélje meg. A Veszprémi Törvényszék ennek nyomán a nem jogerős ítéletében a német félnek visszajáró szolgáltatásból 68 000 000 forint elvonásáról döntött.