Az uniós pénzügyminiszterek a Bizottság által koordinált intenzív elemzéseket és párbeszédet követően naprakésszé tették az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzékét. A jegyzék valódi sikerként könyvelhető el, hiszen számos ország módosította jogszabályait és adórendszerét annak érdekében, hogy megfeleljen a nemzetközi standardoknak.

A múlt év során a Bizottság 92 ország elemzését végezte el három kritérium – az adózási átláthatóság, a jó adóügyi kormányzás és a valós gazdasági tevékenység –, valamint egy további mutató, a nulla százalékos társaságiadó-kulcs figyelembevételével. A múlt héten közzétett naprakész jegyzék mutatja, hogy ez az egyértelmű, átlátható és hiteles folyamat valódi változást hozott: 60 ország tett lépéseket a Bizottság aggályaira reagálva, és több mint 100 káros rendszer szűnt meg. A jegyzék a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó, nemzetközileg elfogadott standardokra is pozitív hatással volt.

A Bizottság által végzett átvilágítást követően a miniszterek 15 országot tüntettek fel a jegyzékben. Ebből öt az első feketelista 2017-es elfogadás óta nem tett kötelezettségvállalást: Amerikai Szamoa, Guam, Szamoa, Trinidad és Tobago, valamint az Amerikai Virgin-szigetek. 3 másik (Barbados, Egyesült Arab Emírségek és Marshall-szigetek) szerepelt a 2017-es jegyzékben, majd kötelezettségvállalásaik alapján átkerültek a szürkelistára, de most újra a feketelistára kellett őket tenni, mivel elmaradt a nyomon követés. További hét ország került át ugyanezen okokból a szürkelistáról a feketelistára: Aruba, Belize, Bermuda, Fidzsi, Omán, Vanuatu és Dominika. További 34 (szürkelistán lévő) ország tekintetében a nyomon követés 2019-ben is folytatódik, az eredeti átvilágítási folyamat során átvilágított országok közül 25 esetében pedig lezárult az átvilágítás.

Az adóparadicsomok uniós feketelistája valódi európai sikertörténet, amely világszinten erőteljesen kihatott az adózás átláthatóságára és méltányosságára”, nyilatkozta Pierre Moscovici, adó- és vámügyért felelős biztos. „A jegyzékkészítés folyamatának köszönhetően több tucat ország szüntette meg káros adóügyi rendszereit és igazodott az átláthatóságra és a méltányos adózásra vonatkozó nemzetközi standardokhoz. A nem teljesítő országok feketelistára kerültek, és viselniük kell az ezzel járó következményeket. Azon dolgozunk, hogy magasabbra tegyük a mércét világszinten a jó adóügyi kormányzás terén és felszámoljuk az adóvisszaélési lehetőségeket.” 

Az uniós jegyzéknek köszönhetően olyan globális változások következtek be az adózási gyakorlatokban, amelyek csupán pár évvel korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A Bizottság által összeállított és a tagállamok által először 2017 decemberében elfogadott jegyzék közös eszköz az adóvisszaélés és a tisztességtelen adóverseny kockázatának világszintű kezelésére. Olyan méltányos eljárásról van szó, amely a jegyzék segítségével láthatóvá teszi az előrelépést, és ösztönzi az átláthatóságot azáltal, hogy az országok kötelezettségvállalásait tartalmazó levelek elérhetők az interneten. Az uniós jegyzékkészítés keretet teremtett az EU nemzetközi partnereivel folytatott, az adórendszereikkel kapcsolatos aggodalmak megoldására és a feleket kölcsönösen érintő adóügyi kérdések megvitatására irányuló párbeszédhez és együttműködéshez is. Az átvilágítás folytatódik: növekszik a kötelezően betartandó átláthatósági kritériumok köre, valamint három G20-ország: Oroszország, Mexikó és Argentína is részt vesz a következő átvilágításban.

A következmények tekintetében a tagállamok megállapodtak a felsorolt országok ellen fakultatívan alkalmazható ellenintézkedésekről, beleértve a fokozott felügyeletet és ellenőrzést, a forrásadókat, a dokumentációra vonatkozó sajátos követelményeket és a visszaélések elleni rendelkezéseket. A Bizottság továbbra is támogatni fogja a tagállamok arra irányuló munkáját, hogy 2019-ben az uniós jegyzékre vonatkozó szankciók tekintetében összehangoltabb megközelítést dolgozzanak ki. Ezenkívül az uniós jog új rendelkezései tiltják, hogy uniós források az adózási feketelistán felsorolt országokban működő szervezeteken át áramoljanak.

Az adózás terén nem együttműködő harmadik országok és területek közös európai uniós jegyzéke ITT megtekinthető.

A következő lépések

Az uniós jegyzékkészítés jelenlegi dinamikus folyamata az elkövetkező években is folytatódni fog.

Az uniós jegyzékben szereplő összes ország és terület levélben értesítést kap a döntésről és arról, mit tehetnek azért, hogy lekerüljenek a jegyzékről.

A Bizottság és a tagállamok (a magatartási kódexszel foglalkozó csoport keretében) a jövőben is nyomon követik azokat az országokat és területeket, amelyeknek a 2019/2020-as időszak végére kell teljesíteniük kötelezettségvállalásaikat, és mérlegelni fogják, hogy fel kell-e venni más országokat is az uniós jegyzékbe.

A Bizottság továbbra is törekedni fog a nyílt párbeszédre és az együttműködésre az érintett országokkal és területekkel, hogy szükség esetén technikai segítséget és magyarázatokat nyújtson, valamint hogy megvitassa a feleket kölcsönösen érintő adóügyi kérdéseket.