A technikai vívmányok és innováció széleskörű elterjedésének köszönhetően az igazságszolgáltatási szervek is bekapcsolódtak az informatikai fejlesztésekbe: a bírósági távmeghallgató rendszer hatékonyságát már nemzetközi ügyben is tesztelte magyar bíróság.

Az elmúlt években eszközölt informatikai fejlesztések mérföldkőnek számítanak a bírósági eljárásokban is: kezdetét vette az ún. Digitális Bíróság Projekt, melynek keretében az ügyfelek gyorsabb, alacsonyabb költségű és precízebb ügyintézéshez juthatnak hozzá, a bíróságokon elterjedő digitalizáció pedig idő- és költségtakarékosságot, azaz hatékony munkavégzést idéz elő. Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke innovációs projektet indított el 2018 szeptemberében annak érdekében, hogy a hazai bíróságok munkája a XXI. századi követelményeknek megfelelő technikai eszközökkel működjön.  A fejlesztések okozta előnyök hasznosítása az E-per, az E-akta, a Cégkapu (elektronikus kapcsolattartás), valamint a beszédfelismerő- és leíró szoftverek használatán túlmenően a bírósági távmeghallgató rendszer korszerűsítésével folytatódott.

A bíróság „szolgáltató jellegének” erősítése céljából megkezdődött a bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra, valamint kép- és hangrögzítésre alkalmas összeköttetése, melynek keretében 2018 őszéig már 72 bírósági tárgyalótermet szereltek fel távmeghallgatási eszközökkel. A távmeghallgató rendszer működésének lényege, hogy az ügyeket tárgyaló bíróságoktól távollévő eljárási szereplők jelenlétét a valós időben készült, folyamatos és egyidejű kép- és hangfelvétel révén biztosítsa. 2019 áprilisában már nemzetközi távmeghallgatást is alkalmaztak egy emberkereskedelem bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Miskolci Törvényszék erre alkalmas tárgyalótermében, melynek keretében az Amszterdami Bíróság kereste meg a magyar hatóságokat egy magyar állampolgár, mint sértett meghallgatásával összefüggésben.

A távmeghallgatás video kapcsolatot eredményez, azonban az élőkép továbbítására való alkalmasságán túlmenően a kamerahálózat felvétel rögzítésére is alkalmas, mely az ítélkezési gyakorlatban a visszakereshetőség szempontjából kulcsfontosságú momentumként szolgálhat. A tárgyalótermekben nem csak monitorokat és kamerákat helyeztek el, a bírói pulpituson egy ún. objektumkamera is megtalálható. Ezen objektumkamerával gyakorlatilag rá lehet közelíteni egy személyigazolványra, vagy egy lefoglalt bűnjelre – így a távoli végponton annak legapróbb részletei is láthatóvá válnak. A tárgyalótermi kép- és hangrögzítés, illetve a távmeghallgatás használati területei lényegében az új eljárási törvényeken nyugodnak, különösen a 2018. január 1-től hatályba lépett új büntető eljárásjogi kódex rendelkezésein, mely bizonyos esetekben kötelezővé teszi a telekommunikációs eszközök használatát, illetve a tárgyalási jegyzőkönyv kép- és hangfelvétellel történő rögzítését.

A rendszernek több előnye is van, mely 2 aspektusból közelíthető meg: az állampolgárok oldaláról lényegében a költségtakarékosság oldalán jelentkezik, ugyanis a távmeghallgatás útján meghallgatott tanúk útiköltséget és időt takaríthatnak meg azáltal. hogy a tartózkodási helyükhöz közeli bíróságon tehetnek vallomást. A távmeghallgató rendszer a védett személyek kihallgatásának céljából kiemelten alkalmazandó: léteznek olyan súlyú bűncselekmények – illetve olyan jellegű sértetti kör -, amelyek indokolttá teszik, hogy adott esetben a bűncselekmény fiatalkorú sértettje, mint tanúként idézett személy ne legyen egy légtérben a vádlottal, hanem egy külön helyiségben hallgassák meg. Ezen eszközök segítségével a védett személyek vagy különleges bánásmódot igénylő sértettek pszichikai megkíméltségben, a vádlottól külön teremben, az ország bármely pontján vallomást tehetnek.

Az eljáró bíróságok oldalán a rendszer az adminisztratív terhek csökkentését, valamint gyorsabb eljárást idéz elő. A rendszert használó további szervezetek oldalán a távmeghallgató rendszer idő- és költséghatékonyságát nyugtázza, hogy használatával a büntetés-végrehajtási szerveknek az elítéltet illetve a vádlottat nem kell előállítani az eljárási cselekmény helyszínére, a terhelt – a bv. őrök, és esetlegesen a TEK kíséretében történő – szállítása mellőzhető, így abban a büntetés végrehajtási intézetben az arra alkalmas meghallgató szobában hallgatható ki, amelyben fogva van. 2019. június 14-én a Szegedi Csillagbörtönből távmeghallgató rendszer útján fogják meghallgatni Jozef Rohác szlovák bérgyilkost is a Prisztás-gyilkosság perújítási eljárásában. Ez lesz az első alkalom, hogy perújítás során távmeghallgatást alkalmaznak Magyarországon.