A cookie-k telepítése az internethasználók aktív hozzájárulását igényli. Egy előre bejelölt négyzet tehát nem elegendő – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-673/17. sz. ügyben hozott ítélet – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV kontra Planet49 GmbH

A német fogyasztói szervezetek szövetsége a német bíróságok előtt azt kifogásolja, hogy a német Planet49 társaság online nyereményjátékok keretében előre bejelölt négyezetet használ, amellyel a játékban részt venni kívánó internethasználók megadják hozzájárulásukat a cookie-k telepítéséhez.1 E cookie–k a Planet49 partnereinek termékeivel kapcsolatos reklámcélú információgyűjtésére irányulnak.

A Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) a Bíróságtól az elektronikus hírközlési ágazatban a magánélet védelmével kapcsolatos uniós jog értelmezését kéri.2

A Bíróság mai ítéletében úgy határozott, hogy a valamely internetes honlap felhasználója által a cookiek-nak a végberendezésén történő telepítéséhez és azok lehívásához adandó hozzájárulása nem tekinthető érvényesen megadottnak olyan módon előre bejelölt négyzettel, hogy e felhasználónak a hozzájárulása megtagadásához e bejelölést törölnie kell.

Ezen az eredményen nem változtat az, hogy a valamely internetes oldal felhasználójának végberendezésében tárolt vagy onnan lehívott információk személyes adatoknak minősülnek-e, vagy sem. Az uniós jog célja ugyanis az, hogy a felhasználót megvédje a magánéletébe való bármilyen beavatkozástól, és különösen annak veszélyével szemben, hogy rejtett azonosítók vagy egyéb hasonló eszközök a tudtán kívül bejussanak a berendezéseibe.

A Bíróság kiemeli, hogy a hozzájárulásnak kifejezettnek kell lennie, méghozzá olyan módon, hogy az, hogy egy felhasználó rákattint a nyereményjátékban való részvétel gombra, nem elegendő ahhoz, hogy úgy lehessen tekinteni, hogy a felhasználó érvényesen hozzájárult a cookie-k telepítéséhez.

Ezenkívül a Bíróság szerint a szolgáltató által a felhasználónak nyújtandó információk kiterjednek a cookie-k működésének időtartamára, valamint arra, hogy harmadik személyek hozzáférhetnek-e e cookie-hoz, vagy sem.

_________________________________________________________________________________

1A cookie-k olyan fájlok, amelyeket az internetes oldal működtetője az ezen oldalt felkereső felhasználó számítógépére telepít, és amelyekhez az oldal ismételt felkeresése esetén újra hozzáférhet annak érdekében, hogy az interneten történő tájékozódást vagy a tranzakciókat megkönnyítse, vagy a felhasználói tevékenységről információkat gyűjtsön.

2A 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2009. L 337., 11. o.) módosított, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.); a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet; HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.).