A Pesti Központi Kerületi Bíróság – a Fővárosi Törvényszék elnökének engedélyével – az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Közvetítés Országos Programjának keretében 2019. október 1-től Közvetítői Ügyelet indított.

A közvetítői eljárás (mediáció) olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült vita rendezésében, a problémák megoldásában. A folyamatban a felek szempontjából független, pártatlan személy, úgynevezett közvetítő (mediátor) vesz részt, aki a felek felkérése alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy azok képesek legyenek a problémák kölcsönösen elfogadható legjobb megoldására. A közvetítői eljárás gyors, költségkímélő lehetőség a peres konfliktus lezárására.

A Közvetítői Ügyelet alatt az ügyfelek a bírósági eljáráshoz kapcsolódó közvetítői eljárást érintő kérdéseikkel fordulhatnak a bírósági közvetítőhöz, illetve lehetőségük nyílik közvetítői eljárás kezdeményezésére is. Az ügyeletes közvetítő részletes tájékoztatást ad az érdeklődő ügyfeleknek a mediáció előnyeiről, az eljárás menetéről, és az igénybevétel feltételeiről. Az ügyelet során szóban előadott, közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelmük rögzítésre kerül, vagy igény szerint közvetítői eljárás megindítására irányuló kérelem formanyomtatványt kaphatnak kézhez. Fontos körülmény, hogy bírósági közvetítésre csak peres eljárás megindításával egyidejűleg, vagy peres eljárás folyamatban léte alatt kerülhet sor, így a bírósági közvetítő csak peres eljáráshoz kapcsolódó közvetítésről adhat információkat.

A Közvetítői Ügyeletet a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 25. szám alatti épületében, minden csütörtökön 14 óra és 16 óra között, kétórás időtartamban az Ügyfélsegítő (Fsz. 2. szám) helyiségében lehet személyesen igénybe venni. Az ügyfelek ugyanezen időtartamban telefonon – a +36-1-354-6387 kapcsolási számon – vehetik igénybe a közvetítői ügyelet szolgáltatását. Az Ügyelet elektronikus elérhetősége: kozvetitoiugyelet.pkkb@birosag.hu.

A Közvetítői Ügyelet munkatársai a főváros teljes területéről várják a bírósági közvetítés iránt érdeklődő ügyfeleket.