A hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok előírják, hogy a tagállamok kötelesek adatokat szolgáltatni a Bizottságnak. A mai napig összesen 15 tagállam mulasztotta el teljesíteni a különféle jogszabályokban – többek között az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvben, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló irányelvben, az elhasználódott járművekről szóló irányelvben, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelvben, valamint a hulladékszállításról szóló rendeletben – előírt kötelezettségeit.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv értelmében a tagállamok kötelesek a tárgyidőszak végét követő néhány hónapon belül a Bizottság által meghatározott struktúra szerint jelentést benyújtani a Bizottságnak a kitűzött célok megvalósítása felé tett lépésekről. A tagállamoknak részletes leírást is kell mellékelniük a Bizottságnak arról, hogy hogyan állították össze az adatokat. Románia, Málta és Svédország eddig nem teljesítette kötelezettségeit, mivel a 2015. évi jelentéseiket nem bocsátották rendelkezésre.

Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv értelmében a tagállamok az adott év végét követő néhány hónapon belül kötelesek a Bizottságnak jelentést tenni az irányelv által meghatározott begyűjtési arányokról, és a jelentésben ki kell térni a begyűjtési arány kiszámításához szükséges adatok előállításának módjára is. A tagállamoknak jelentést kell készíteniük az adott naptári évben elért újrafeldolgozási szintről, valamint arról, hogy az irányelv mellékletében említett újrafeldolgozási hatékonysági mutatók teljesültek-e. A mai napig Románia, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Málta, Görögország, Svédország, Szlovénia, Litvánia, Hollandia, Spanyolország, Magyarország, Írország és Portugália nem teljesítette e kötelezettségét a 2016. és/vagy a 2017. évre.

Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv értelmében a tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság felé az irányelvben meghatározott célok kapcsán, megfelelően ismertetve a felhasznált adatokat. Románia, Dánia és Szlovénia mindeddig nem tett eleget e kötelezettségének, mivel a 2015., illetve 2016. évi jelentését nem nyújtotta be.

A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottságnak a hulladékszállításról szóló rendelet alkalmazásáról. Románia a mai napig nem nyújtotta be 2017. évi jelentését.

Végezetül pedig a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv előírja a tagállamoknak, hogy a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül bocsássák a Bizottság rendelkezésére a csomagolási hulladékra vonatkozó hasznosítási és újrafeldolgozási célértékek végrehajtásával kapcsolatos adatokat, a Bizottság által meghatározott formátumban, továbbá hogy juttassák el a Bizottságnak az adatgyűjtés módjának megfelelő ismertetését is (úgynevezett „minőségellenőrzési jelentés”). Litvánia eddig nem nyújtotta be 2016. évi minőségellenőrzési jelentését.

A Bizottság mindezek alapján úgy határozott, hogy mind a tizenöt tagállamnak felszólító levelet küld. Amennyiben azok két hónapon belül nem hozzák meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt adhat ki.