Változott a vallási közösségek nyilvántartásba vételi eljárásához szükséges űrlapok adattartalma. A bíróság honlapján már elérhetőek az új nyomtatványok. A frissítést követően lehetősége lesz a vallási egyesület típusú szervezeteknek a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeiket is bejelenteni.

Október 4-dikén a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 231/2019 (X.4.) Kormány rendelet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról. A rendelet  mellékletei szabályozzák a vallási közösségek nyilvántartásba vételi eljárásához szükséges űrlapok adattartalmát.

Ennek megfelelően október 11-től ITT elérhető rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú PK-113V Vallási közösség változásbejegyzése iránti kérelem, és a 3. melléklet szerinti PK-113T Vallási közösség törlése iránti kérelem űrlapok.

A 11/2012. (II.29.) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „ ha az űrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.”

Erre való tekintettel a korábban már elérhető PK-113 űrlap adatainál elhelyezték a változásra vonatozó figyelmeztetés, azzal, hogy a következő módosítás dátuma: 2019.október 19. 
 
A frissítést követően lehetősége lesz a vallási egyesület típusú szervezeteknek a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeiket is bejelenteni.

Ezek az űrlapok elektronikus úton kizárólag a Fővárosi Törvényszékhez küldhetőek be.
 
Október 19. napjával módosultak a PK-153 és a PK-154 jelű szervezetek szétválására, összeolvadására rendszeresített űrlapok is. Amennyiben a kérelem tárgya mezőben vallási egyesületre vonatkozó kérelem kerül beállításra, az űrlap csak a Fővárosi Törvényszékhez küldhető be elektronikusan.