Az Európai Bizottság részletes vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy összhangban áll-e a regionális állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal Magyarországnak az a terve, miszerint 108 millió euró összegű állami támogatást nyújt a Samsung SDI számára a vállalat gödi (Magyarország) akkumulátorcella-gyártó üzemének bővítésére irányuló beruházáshoz.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az állami beruházások fontosak a hátrányos helyzetű európai régiók gazdasági növekedésének elősegítéséhez. Állami támogatást azonban kizárólag akkor szabad nyújtani, ha ez szükséges a magánberuházások mozgósításához az érintett hátrányos helyzetű régióban. Ellenkező esetben a támogatás az adófizetők kárára tisztességtelen előnyhöz juttatja a kedvezményezettet a versenytársaival szemben. A Bizottság gondosan meg fogja vizsgálni, hogy a Magyarország által tervezett támogatás valóban szükséges-e a Samsung SDI gödi beruházásához, a támogatás a szükséges minimumra korlátozódik-e és nem torzítja-e a versenyt vagy nem sérti-e az EU-n belüli kohéziót.”

A Samsung SDI az egyik legfontosabb szereplő a lítium-ion akkumulátorok gyorsan növekvő piacán. A Samsung SDI mintegy 1,2 milliárd eurót fordít arra, hogy meglévő gödi (Magyarország) üzemében bővítse az elektromos járművekben használt lítium-ion akkumulátorcellák és akkumulátortelepek előállítására való kapacitást. A kapacitásbővítéssel kapcsolatos munkálatok 2017 decemberében kezdődtek, és a projekt végrehajtása immár előrehaladott állapotban van. 2018-ban Magyarország értesítette a Bizottságot arról, hogy 108 millió euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a projekthez.

Az uniós állami támogatási szabályok – különösen a Bizottság regionális állami támogatásokról szóló 2014. évi iránymutatása – lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EU hátrányos helyzetű régióiban támogassák a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást, valamint előmozdítsák a területi kohézió megvalósulását az egységes piacon. Akkor hagyhatók jóvá az intézkedések, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek, amelyek biztosítják azok kívánt pozitív hatásának elérését. Ez azt jelenti, hogy a támogatásnak ösztönöznie kell a magánbefektetéseket, a támogatást a szükséges minimumra kell korlátozni, nem szabad elszívnia a beruházásokat egy másik tagállam még hátrányosabb helyzetű régiója elől („antikohéziós hatás”) és nem okozhatja közvetlenül tevékenységek (így munkahelyek) áthelyezését az EU más részéről a támogatást nyújtó tagállamba.

A Bizottság ebben a szakaszban kétli, hogy a Samsung SDI gödi beruházásához nyújtani tervezett 108 millió euró összegű állami támogatás megfelel a regionális támogatási iránymutatásban meghatározott összes releváns feltételnek:

  • a Bizottságnak kétségei vannak afelől, hogy az intézkedés „ösztönző hatással” jár-e. E tekintetben a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy – az iránymutatásokba foglalt feltételeknek megfelelően – közvetlenül a magyar állami támogatás váltotta-e ki a Samsung SDI magyarországi beruházásra vonatkozó döntését, vagy a gödi beruházást akár állami támogatás nélkül is megvalósították volna;
  • a Bizottságnak abban a tekintetében is kételyei vannak, hogy az állami támogatás megfelelő és arányos-e, és hozzájárul-e a regionális fejlődéshez; valamint
  • a Bizottság ebben a szakaszban nem zárhatja ki, hogy az állami támogatás eredményeként más uniós tagállamokból munkahelyeket helyeznek át Magyarországra.

A Bizottság most további vizsgálatokat fog végezni annak megállapítása érdekében, hogy a kezdeti aggályok megalapozottak-e. A részletes vizsgálat megkezdése lehetőséget biztosít Magyarország és az érdekelt harmadik felek számára, hogy észrevételeket tegyenek az intézkedéssel kapcsolatban. Ez azonban semmi esetre sem befolyásolja az eljárás kimenetelét.

Háttér

Bizonyított, hogy a nagyvállalatok nem csupán az állami támogatás, hanem számos tényező – többek között a munkaerő és a földterület költsége és rendelkezésre állása, az adójogszabályok, az adott régióban már meglévő tevékenységeik és az üzleti környezet – alapján hoznak döntéseket arról, hogy beruháznak-e egy adott régióban. Ha egy nagyvállalat olyan esetben részesül támogatásban, amikor mindenképpen végrehajtotta volna a beruházást, a támogatás pusztán a vállalat szokásos működési költségeit csökkenti, amelyeket a (helyi) versenytársainak támogatás nélkül kell viselniük. Ez versenytorzulást okoz az adófizetők kárára.

A Bizottság regionális állami támogatásokról szóló 2014. évi iránymutatása lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogassák a regionális beruházásokat annak érdekében, hogy elősegítsék a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást az EU kevésbé fejlett régióiban, és előmozdítsák a kohéziót az egységes piacon belül, amennyiben az intézkedés tiszteletben tart egy sor feltételt.

A támogatásnak valódi „ösztönző hatással” kell rendelkeznie, azaz ténylegesen arra kell ösztönöznie a kedvezményezettet, hogy egy adott régióban ruházzon be:

  • a támogatásnak a hátrányos helyzetű régióba történő beruházás ösztönzéséhez szükséges minimális szintre kell korlátozódnia;
  • a támogatás nem járhat olyan indokolatlan negatív hatásokkal, mint például felesleges kapacitások létrehozása egy hanyatló piacon;
  • a támogatás nem haladhatja meg a szóban forgó régióra alkalmazandó regionális támogatási felső határt;
  • a támogatás nem okozhatja közvetlenül a meglévő vagy beszüntetett tevékenységek áthelyezését az EU más részeiről a támogatott létesítménybe; valamint
  • a támogatás nem térítheti el a beruházást másik, gazdaságilag ugyanannyira vagy még inkább hátrányos helyzetű uniós régióból, mint amilyen az a régió, ahol a támogatott beruházás található.

Továbbá az iránymutatás értelmében a nagyvállalatok meglévő termelőüzemekbe történő beruházásai általában nem jogosultak regionális beruházási támogatásra, kivéve, ha a beruházások olyan alapvető, innovatív változásokat tesznek lehetővé a termelési folyamatban, amelyeket első alkalommal alkalmaznak az érintett ágazatban az Európai Gazdasági Térség területén.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.48556 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a versenypolitikai honlapon található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.