Az Európai Unió Bírósága az eljárással és az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat tesz szabadon hozzáférhetővé a honlapján. E dokumentumok az Európai Unió Bírósági Hálózatának adatbázisából származnak. A legfontosabb újdonság, hogy a nemzeti bíróságok által 2018. július 1‑jét követően előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek valamennyi, rendelkezésre álló nyelven, teljes terjedelmükben közzétételre kerülnek!

Az Európai Unió Bírósági Hálózatát (EUBH) az Európai Unió Bírósága elnökének, valamint a tagállami alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok elnökeinek kezdeményezésére hozták létre 2017. március 27-én a Római Szerződések aláírásának 60. évfordulója alkalmából az Európai Unió Bírósága által rendezett Bírák és ügyészek fórumán.

Az azt követő megbeszélések – amelyeket a minőségi igazságszolgáltatást előmozdító európai bírósági együttműködés megerősítéséhez fűződő közös érdek vezérelt – eredményeképpen született meg 2018 januárjában az EUBH tagbíróságai közötti biztonságos csereplatform, amely ezen együttműködés első konkrét megnyilvánulása.

Az e platformon rendelkezésre bocsátott információknak az uniós jog fejlődése és koherenciája tekintetében betöltött jelentőségére tekintettel az Európai Unió Bírósága és a részt vevő bíróságok úgy döntöttek, hogy minden nem bizalmas dokumentumot megosztanak a nyilvánossággal oly módon, hogy a Curia honlapon külön teret szentelnek az EUBH-nak.

Mindennek keretében a legfontosabb újdonság az, hogy a nemzeti bíróságok által 2018. július 1‑jét követően előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek az eljárás nyelvén, illetve valamennyi, rendelkezésre álló nyelven, gyakorlatilag teljes terjedelmükben közzétételre kerülnek a honlapon, mégpedig – előzetes számítások szerint – az ügy érkezését követően mintegy két hónap elteltével. Ezen időszak a kérelem más nyelvekre történő lefordításához szükséges. A kérelmek a honlapon található ügykereső segítségével egy, az érintett ügyre indított kereséssel érhetők el – Ügykeresés ITT.

Ezen internetes megjelenés elsődleges célkitűzése az uniós jog alkalmazásához, terjesztéséhez és tanulmányozásához hasznos információk és dokumentumok megosztása és központosítása, mivel e jogot nemcsak az Európai Unió Bírósága, hanem a nemzeti bíróságok is értelmezik és alkalmazzák. Célja emellett a tagállami jogok és jogrendszerek összehasonlító jogi nézőpontú kölcsönös megismerésének és megértésének elősegítése, ami megkönnyítheti az egyes tagállamok jogi hagyományainak figyelembevételét.

E célból az EUBH platformja lehetővé teszi:

  • az előzetes döntéshozatali ügyekhez való közvetlen hozzáférést (a keresőmotoron belül előre meghatározott keresési paramétereknek köszönhetően), és különösen a 2018. július 1-jét követően előterjesztett előzetes döntéshozatalra utaló határozatoknak az eljárás nyelvén, illetve valamennyi, rendelkezésre álló nyelven történő keresését;
  • a nemzeti bíróságok által hozott azon határozatok keresését, amelyeket a tagállami alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok e határozatok uniós jog szempontjából betöltött jelentőségére tekintettel választanak ki;
  • a kutatási munkák vagy a jogfejlődés EUBH tagbíróságai általi figyelemmel kísérése nyomán készült különböző tudományos vagy oktatási jellegű dokumentumok megtekintését, legyen szó akár feljegyzésekről vagy tanulmányokról, az uniós jogi ítélkezési gyakorlat tematikus adatlapjairól vagy a jogfejlődés figyelemmel kíséréséről.