A Budapest Környéki Törvényszék 2016 decemberétől folytatólagosan és nyilvánosan megtartott tárgyalássorozatot követően 2019. november 25-én hirdetett ítéletet, annak a 62 vádlottnak a bűntetőperében, akikkel szemben pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

P. J. I. rendű vádlott a vád tárgyává tett időszakban jó, személyes viszonyt ápolt T. J. II. rendű önálló bírósági végrehajtó és dr. T. Zs. VI. rendű közjegyző vádlottakkal. Ezen személyes kapcsolatra alapozva és anyagi haszonszerzés reményében dolgozott ki egy általa „megoldó képletként” megnevezett módszert, banki hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyaknak, elsősorban ingatlanoknak, végrehajtási eljárás keretében, a banki igény előli elvonására, s ezen vagyontárgyak megszerzésére.

Ezen „megoldó képlet” szerint az adós házastársi, illetve gyermektartásdíj követelést, munkadíj követelést, esetlegesen nagyobb összegű gazdasági tevékenységből vagy magánkölcsönből származó – a banki követelést meghaladó – követelést ismert el közjegyző előtti eljárásban.

Ezen tartozáselismerő nyilatkozatok fiktív, a valóságban meg nem valósult kölcsönügyletekre vonatkoztak, valójában kölcsönnyújtásra nem került sor, a tartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok ugyancsak fiktívek voltak, a jogintézmény céljaival ellentétes módon, több évre, esetleg évtizedekre előre meghatározott több milliós összegű tartásdíj megfizetését vállalt az adós minden valós teljesítési akarat és képesség nélkül. Ezen tartozás elismeréssel kapcsolatos eljárások kizárólag a fedezetelvonás megvalósítását célozták.

A tartási, illetve munkadíjra vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatokban megjelölt igen rövid határidő lejárta után a közjegyzői záradékolást követően meginduló végrehajtási eljárás során megtörtént a fedezet elvonása, jellemzően a banki igényt megelőzve, az egyébként fiktív követelés beszámításával.

I. r. vádlott személyes kapcsolatai alapján, jellemzően a VI. r. vádlott közjegyző előtt folytak a közjegyzői eljárások, majd minden esetben II. r. vádlott önálló bírósági végrehajtó folytatta le a végrehajtási eljárást.

A bíróság P. J. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 5 rendbeli, bűnszövetkezetben elkövetett befolyással üzérkedés, 28 rendbeli, bűnszervezetben felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás és több rendbeli felbújtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntettében, valamint tartozás fedezetének elvonása vétségében. Őt a bíróság halmazati büntetésül 6 év, fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, 7 év közügyektől eltiltásra és pénzbüntetésre ítélte, továbbá a vádlottal szemben közel 90 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.

T. J. II. r. vádlottat a bíróság több rendbeli bűnszervezetben elkövetett vesztegetés, közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül 4 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 5 év közügyektől és a végrehajtói foglalkozástól 10 évi eltiltásra, valamint pénzbüntetésre ítélte. A II. r. vádlottal szemben a törvényszék több mint 43 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt.

A bűncselekmény harmadik kulcsszereplőjét dr. T. Zs. VI. r. vádlottat a törvényszék bűnösnek mondta ki 2 rendbeli, bűnszervezetben elkövetett vesztegetés és közokirat-hamisítás bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 3 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra és a közjegyzői foglalkozás gyakorlásától 10 év eltiltásra ítélte. Továbbá közel 2 millió forint vagyonelkobzást rendelt el a bíróság.

A bűncselekmény  – a három kulcsszereplőt segítő – további vádlottait a törvényszék rövidebb tartamú szabadságvesztés büntetésre, pénzbüntetésre ítélte, többüket intézkedésként próbára bocsátotta.

A tárgyaláson jelenlévő vádlottak és védőik az ítélet ellen fellebbezéssel éltek, az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn.

Az ítélet nem jogerős.