miszerint a bíróságok kötelesek lesznek a Kúria jogértelmezését követni, ugyanakkor ez nem sértené az ítélkező bírók, vagy az eljáró tanácsok személyes függetlenségét – ismertette az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslatát Varga Judit igazságügyi miniszter az ügyvédek napja alkalmából rendezett ünnepségen.

A XII. Magyar Ügyvédek Napja alkalmából Varga Judit igazságügyi miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter és Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szólalt fel a jogalkotás fontosságát is kiemelve az ünnepség keretein belül.

Varga Jodit beszédében hangsúlyozta, hogy “az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslatban foglaltak szerint a bíróságok kötelesek lesznek a Kúria jogértelmezését követni, ugyanakkor ez nem sértené az ítélkező bírók, vagy az eljáró tanácsok személyes függetlenségét. A törvényjavaslat lehetővé teszi az eltérést a Kúria jogértelmezésétől, amennyiben az az ügy egyedi körülményeire való tekintettel vagy az alaptörvénnyel való összhang érdekében feltétlenül szükséges, azonban az eltérést a bíró minden esetben indokolni köteles. Varga Judit közölte, hogy a jogállamiság alapértékei, az ítélkezés függetlenségébe vetett bizalom ez által nem csorbul, a jogegységet minden ügyben a bírói döntés fogja megteremteni. Annak ellenére, hogy a bíróságok kötelesek lesznek a Kúria jogértelmezését követni – amennyiben attól a bíró el kíván térni – az eltérés megalapozottságának vitatását lehetővé kell tenni a perben álló felek számára a perjogi kódexekben biztosított rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközök igénybevételének lehetőségével. A törvényjavaslat szerint jogorvoslati lehetőségként a felek számára jogegységi panasz intézménye jelenik meg új jogorvoslati eszközként – amennyiben a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközöket már kimerítették, vagy arra egyébként a jogszabály lehetőséget nem nyújt. Jogegységi panasz elbírálására a Kúria jogegységi panasz tanácsa jogosult büntető, polgári, munkaügyi, valamint közigazgatási ügyszakban egyaránt.

Bánáti János a miniszter által elmondottakra reflektálva kiemelte, hogy a magyar ügyvédi kar képes felkészülni a jogalkotással felmerülő újabb kihívásokra. A MÜK elnök beszédében a hallgatóságot emlékeztette arra, hogy az ügyvédség kiemelkedő szerepet vállalt a 30 évvel ezelőtti rendszerváltozás előkészítésében, a Független Jogász Fórum pedig az ellenzéki kerekasztal megszervezésében játszott aktív szerepet. Varga Mihály pénzügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a 2010 óta érzékelhető jogalkotási attitűd folyamatosan hozzájárul hazánk világméretű gazdasági folyamatiban történő részvételéhez, így a jogalkotás a jövőre való felkészülésünket is szolgálja.