Ha fáj a fogunk, fogorvoshoz megyünk. A választott fogorvosról elhisszük hogy fogorvos – a kezelés megkezdése előtt nem kérjük el a diplomáját, engedélyét, nem kérünk erkölcsi bizonyítványt sem. De mi a biztosíték arra, hogy valóban fogorvos a fogorvos? És mi van akkor, ha mégsem, hanem szélhámos – vagyis kuruzsló? Mikor valósítja meg valaki a kuruzslás vétségét, vagy éppen bűntettét és mi lehet tettének következménye?

A közelmúltban egy 40 éves – orvosi képzettséggel nem rendelkező – nőt ítélt el a bíróság, aki rendszeresen végzett olyan zsírbontó kezeléseket, amelyekre csak szakorvos lett volna jogosult. Mindemellett kozmetikai termékeket fecskendezett be páciensei bőre alá, amelyek csak külsőleg lehettek volna alkalmazhatóak. A hölgy szélhámos – vagy ahogy a jog minősíti: kuruzsló. De mit is jelent ez pontosan?

A polgárok egészségének a védelme megköveteli többek között azt is, hogy orvosi tevékenységet csak olyan személyek végezzenek, akik erre megfelelő végzettséggel, képzettséggel és jogosultsággal rendelkeznek. A Büntető Törvénykönyv alapján a kuruzslás vétségét valósítja meg, “aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki.” A törvény meghatározza az orvosi gyakorlatra jogosultak körét, így orvosnak tekintendő, aki hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi, külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevéllel rendelkezik, vagy az a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet. Azonban egy orvosi diploma még nem jogosítja fel a orvost – például – mellkas feltáró műtétek végzésére, ehhez az általános orvosi oklevélen túl szakorvosi képesítéssel is rendelkeznie kell a beavatkozást végzőnek, amely megszerzéséhez – a 6 éves alapképzésen túl – további 6 esztendő szükséges. További feltétele a praktizálásnak, hogy az orvos ne álljon az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A kuruzslás vétségét egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben azt orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével –  fehér köpeny, diplománk látszó irat a falon, stb. – követik el. A kuruzslás elkövetőjét, amennyiben jelenléte a közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani. A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év.

A közelmúltban elfogadta az Országgyűlés az emberi erőforrások minisztere által benyújtott törvényjavaslatot, amely az áldoktorok, kuruzslók tevékenységének visszaszorításáért a Btk. kuruzslás vétségét is módosítja, kiegészítve azt a pszichoterápiás gyakorlat és a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenység jogosulatlan kifejtésével, így az „aposztróf doktorok” ilyen jellegű tevékenysége is értékelhetővé válik a büntetőjog számára.