Február elsejétől, Nagy Britannia kilépését követően a parlamenti helyek száma csökken, eloszlásuk pedig megváltozik. Az Európai Unió Bírósága brit tagjainak megbízatása 2020. január 31-én éjféli hatállyal megszűnt.

Az európai parlamenti helyek eloszlása a brit kilépés után

A Parlamentben a brit kilépést megelőző (az uniós szerződésekben megengedett maximum) 751 képviselő helyett ezentúl 705 lesz.

A 73 brit helyből 27-et szétosztanak a többi tagállam között, míg a maradék 46-ot esetleges további bővítések esetére tartják fenn.

Kik az új képviselők?

A 2020. február 1-jén hivatalba lépő képviselőket a 2019. májusi európai választásokon választották meg. Az egyes tagállamokban érvényes választási törvény előírásaitól függően több képviselő neveit már megerősítették a tagállamok, míg mások esetében a Parlament vár a tagállami megerősítésre. A mindekori aktuális képviselők listája ITT megtekinthető.

Helyek eloszlása

A helyek újraelosztása során egyetlen ország sem veszít képviselői helyet, több országot viszont a lakosságszám növekedése miatt egytől öt képviselővel több képvisel ezentúl a Parlamentben.

Az új eloszlás a tagállami lakosságszám és a a legkisebb országoknak járó minimális képviselőszám figyelembevételével alakult ki.

Az elosztásban alkalmazott „csökkenő arányosság” elve azt jelenti, hogy a kisebb tagállamokak egyfelől kevesebb képviselőjük van, mint a nagyobbaknak, ugyanakkor a nagyobb tagállamok egy-egy képviselője több embert képvisel, mint a kisebb tagállamokból érkező képviselők.

A következő lépések

A Parlament továbbra is részt vesz az Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat alakításában. A brit kilépés eközben a Parlament bizottságainak és parlamentközi küldöttségeinek összetételére is hatással van, a változások részletei ITT megtekinthetőek.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének az Európai Unió Bíróságával kapcsolatos következményei

Az Európai Unió Bírósága hivatalosan tudomásul veszi, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése azzal a joghatással jár, hogy az intézmény brit tagjainak megbízatása 2020. január 31-én éjféli hatállyal megszűnt.

A Bíróság és a Törvényszék bíráinak a Bíróság esetében tagállamonként egy főben, a Törvényszék esetében pedig tagállamonként két főben meghatározott száma tehát az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésekor azonnali hatállyal csökkent. Ezzel szemben az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének az Európai Unió Bírósága főtanácsnokait érintő következményeiről szóló, a tagállamok kormányai képviselőinek konferenciája által 2020. január 29-én tett nyilatkozat értelmében a Bíróság főtanácsnokainak a 2013. június 25-i tanácsi határozat (az Európai Unió Bírósága főtanácsnokai számának növeléséről szóló, 2013. június 25-i 2013/336/EU tanácsi határozat) által tizenegy főben meghatározott számát e kilépés nem érinti.

Arra várva, hogy a tagállamok kormányai új főtanácsnokot jelöljenek, Eleanor Sharpston az Európai Unió Bírósága alapokmányának 5. és 8. cikkével összhangban az utódjának hivatalba lépéséig továbbra is betölti hivatalát.

A kilépésről szóló megállapodás értelmében az Európai Unió Bírósága továbbra is hatáskörrel rendelkezik minden olyan eljárás lefolytatására, amelyet a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak lejártát megelőzően az Egyesült Királyság indít, vagy amelyet az Egyesült Királyság ellen indítanak. Fennmarad a Bíróság azzal kapcsolatos hatásköre is, hogy előzetes döntéshozatal keretében határozzon az Egyesült Királyság bíróságai által ezen átmeneti időszak lejártát megelőzően előterjesztett kérelmekről.

Az Európai Unió Bírósága tisztelettel adózik az összes korábbi brit tag azon jelentős hozzájárulása előtt, amelyet általában véve Európa építése, különösen pedig a Bíróság és a Törvényszék ítélkezési gyakorlata vonatkozásában nyújtottak.