Szakmai képzések, workshopok, a bírói hivatásra felkészítő új generációs képzések, kompetenciafejlesztés, nemzetközi konferenciák. Példák arra, hogy több mint 200 képzéssel, milyen színes és változatos kínálatot nyújt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) képzési központjaként működő Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) 2020-as képzési programja.

A 2019. november végén közzétett jövő évi képzési program tervezése során is az élethosszig tartó tanulás koncepciója vált vezérfonallá, melynek mentén egyaránt lehetővé válik az egyéni és a szervezeti tudásszínvonal további emelése. A képzési rendszer továbbra is négy elemre – központi; központi – helyi/regionális; helyi; és önképzésre épülve kínál képzéseket a bírósági szervezetben dolgozók számára.

Kiemelt fókuszcsoportként a bírósági vezetők, az új generációként számon tartott bírósági fogalmazók és titkárok csoportja, illetve az OBH országos hálózatainak és programjainak résztvevői folytatják az előző években megkezdett munkát.

A következő év szakmai képzéseiben nagy hangsúlyt kapnak a civilisztika területén a családjogi és a hibás teljesítéssel kapcsolatos perek, büntetőjogi területen a gazdasági bűncselekmények és a büntetésvégrehajtási kártalanítás. Folytatódik a Digitális Bíróság vívmányainak használatára irányuló ismeretek megalapozása is.

Képzéseket érintő jelentős újítás, hogy az elektronikus képzésnyilvántartó rendszer fejlesztésének eredményeként 2020. január 1-től lehetővé vált a képzésekre történő elektronikus jelentkezés és a saját képzések nyomon követése is.

Kiemelt figyelem irányul a vezetői kompetenciák fejlesztésére, ezen belül is a vezető-vezető közötti együttműködésre. A bírói hivatásra történő felkészítést szolgáló új generációs képzések esetében pedig továbbra is hangsúlyosak maradnak a képességek fejlesztését támogató modulok, kis létszámú workshopok formájában. 

Az országos színtű hálózatok, valamint az országos stratégiai programok fontos szerepet töltenek be a bíróságok sikeres működésében, így többek között a bírósági közvetítői hálózat és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás program tagjainak képzése is középpontban marad.

2020-ban is célkitűzés az egyetemi és a jogi hivatásrendekkel létrejött kapcsolatok erősítése, és folytatódnak a Mailáth György, Ráth György és Werbőczy Ösztöndíj programok. Nemzetközi képzési területen tevékenyebb részt vállal az OBH-MIA az Europian Judicial Training Network (EJTN) munkacsoportjában és a V4 együttműködésben is.

A megnövekedett képzési igényeket szolgálva 2020-ban új képzési helyszínként átadásra kerül a MIA felújított „C” szárnya, és a balatonszemesi MIA-Balaton oktatási központ megvalósítása is folyamatosan zajlik majd.

Ahogyan eddig is, úgy a 2020-as képzési program is egy közös tervezés eredménye, melynek során fontos volt a teljes bírói kar kollégiumokon, hálózatokon és oktatásfelelősökön keresztül képviselt véleménye.