Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa (Ecofin) felülvizsgálta az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, amelybe az eddig szereplő nyolc mellé újabb négy országot, illetve területet vett fel, mivel nem hajtották végre azokat az adóreformokat, amelyekre kötelezettséget vállaltak. A jegyzékből 16 országot törtöltek.

Az uniós pénzügyminiszterek frissítették az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékét. Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke négy további országgal vagy területtel a Kajmán-szigetekkel, Palauval, Panamával és a Seychelle-szigetekkel egészült ki, mivel azok a határidőn belül nem feleltek meg az előírt normáknak. Ezek ahhoz a nyolc országhoz és területhez – Amerikai Szamoa, Fidzsi, Guam, Szamoa, Omán, Trinidad és Tobago, Vanuatu és az Amerikai Virgin-szigetek – csatlakoznak, amelyek már szerepelnek a jegyzékben, és továbbra sem teljesítik a követelményeket. Ezzel szemben a 2019. évi jegyzékben szereplő országok több mint felét teljesen törölték a jegyzékből, mivel jelenleg megfelelnek a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó valamennyi normának.

A frissítést követően Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így nyilatkozott: „Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke hozzájárul a globális adózási átláthatóság tényleges javulásához. Eddig 95 ország adórendszerét vizsgáltuk meg, és ezek többsége mostanra megfelel a jó kormányzásra vonatkozó normáinknak. Ez a folyamat világszerte több mint 120 káros adórendszer felszámolásához vezetett, emellett pedig több tucat ország kezdte el alkalmazni az adózási átláthatóságra vonatkozó normákat. Polgáraink azt várják el a leggazdagabb magánszemélyektől és vállalatoktól, hogy vegyék ki részüket az adófizetésből. És minden olyan országnak vagy területnek, amely lehetővé teszi számukra ennek elkerülését, szembesülnie kell a következményekkel. A mai döntések azt mutatják, hogy az EU elszánt e tekintetben.”

Az uniós jegyzékbe vételi eljárás keretében az országokat és területeket három fő kritériumaz adózási átláthatóság, a méltányos adóztatás és a tényleges gazdasági tevékenység – alapján értékelik. A fenti kritériumok bármelyikét nem teljesítőket felkérik, hogy kötelezzék el magukat arra, hogy bizonyos határidőn belül orvosolják a hiányosságokat.

A következő lépések

A Bizottság és a tagállamok az európai uniós jegyzék következő, 2020. októberi frissítése előtt folytatni fogják a párbeszédet a jegyzékben és (a kötelezettségvállalásaikat még nem teljes körűen teljesítő országokat és területeket felsoroló) II. mellékletben szereplő országokkal és területekkel. Egy másik prioritás a normáknak már megfelelő országok figyelemmel kísérése annak biztosítása érdekében, hogy a gyakorlatban is alkalmazzák a jó adóügyi kormányzást. Az uniós jegyzékbe vétel továbbra is egy dinamikus folyamat, amely az elkövetkező években tovább fog fejlődni annak érdekében, hogy lépést tartson a nemzetközi fejleményekkel.

Háttér

A párbeszéd és a tájékoztatás az uniós jegyzékbe vételi gyakorlat központi részét képezi. A Bizottság jelentős támogatást nyújt a harmadik országoknak az adóvisszaélések elleni küzdelmük megerősítéséhez, továbbá technikai segítséget azoknak, akiknek erre szükségük van. Ez különösen előnyös a fejlődő országok számára, amelyeket aránytalanul sújtanak a globális adóvisszaélések és az illegális pénzmozgások. Ezzel összefüggésben az uniós jegyzékbe vételi gyakorlat hozzájárul a fenntartható fejlődési célok alapvető célkitűzéseihez. Az uniós jegyzék legutóbbi, 2019. márciusi nagyszabású frissítése óta értékelt 40 ország és terület közül csaknem egy tucat megfelelt a követelményeknek, ezért teljesen törölték őket a jegyzékből. Ez azt mutatja, hogy az uniós jegyzékbe vételi folyamat révén pozitív eredmények érhetők el.

Ami a következményeket illeti, azon túl, hogy a jegyzékbe vétel rontja a jegyzékbe vett országok és területek hírnevét, az ilyen országokat és területeket uniós és tagállami szintű védelmi intézkedések is sújtják. Uniós szinten ez az uniós források elosztását érinti. Nemzeti szinten a tagállamoknak ellenintézkedéseket is kell alkalmazniuk az általuk elfogadott összehangolt megközelítéssel összhangban.

Az adózás terén nem együttműködő harmadik országok és területek közös európai uniós jegyzéke ITT megtekinthető.